Stanowisko Naczelnej Izby PiP w sprawie standardów postępowania i procedur medycznych wykonywanych w zakładach opieki zdrowotnej z zakresu pielęgnowania w opiece długoterminowej, które zostały zamieszczone w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Zobacz stanowisko Naczelnej Izby PiP

 

Zobacz projekt przedmiotowego rozporządzenia oraz 9 KOMENTARZY.

 

.