Propozycja Szczecinskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w zakresie zmian kwalifikacji wymaganych od pielęgniarek i położnych, zatrudnionych na oddziałach szpitalnych oraz w podstawowej opiece zdrowotnej.

Kwalifikacje zawodowe pielęgniarek i położnych.

 

Szanowni Państwo,

w załączeniu  propozycje zmian kwalifikacji wymaganych od pielęgniarek i położnych, zatrudnionych w oddziałach szpitalnych oraz w podstawowej opiece zdrowotnej.

Wymienione w tabeli oddziały szpitalne (oznaczone w tabelce gwiazdką) zostały wpisane zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 69/2009/DSOZ z dnia 3 listopada 2009r. Do ww. tabeli zostały również wpisane następujące świadczenia gwarantowane:

- świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne realizowane w ramach opieki długoterminowej,

- świadczenia zdrowotne realizowane w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej (opieka paliatywna i hospicyjna),

- świadczenia zdrowotne z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (lecznictwo uzdrowiskowe),

- świadczenia zdrowotne z zakresu ratownictwa medycznego (ratownictwo medyczne),

- świadczenia zdrowotne z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS),

- świadczenia zdrowotne z zakresu opieki psychiatrycznej (odział psychiatryczny i leczenie uzależnień),

- świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji leczniczej (rehabilitacja lecznicza),

- świadczenia zdrowotne realizowane w ramach świadczeń wysokospecjalistycznych (świadczenia wysokospecjalistyczne),

- programy zdrowotne.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się i zaopiniowanie ww. materiału. W kolumnach, w których brak jest propozycji zmian, uprzejmie proszę o zaproponowanie wymagań (kwalifikacji: minimalnych i na poziomie wyższym tj. dodatkowo ocenianych przez NFZ) adekwatnych do rodzaju udzielanych przez pielęgniarkę świadczeń zdrowotnych.

Opinie i propozycje zmian proszę przesyłać na adres: [email protected]  w terminie do dnia 25 stycznia 2011r

Z wyrazami szacunku

Maria Matusiak

Przewodnicząca Rady

.

 

.

.