VI Konferencja Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Pielęgniarstwo kardiologiczne 2011”. Warszawa, 18-19 marca 2011 roku.

Pielęgniarstwo kardiologiczne

 

Zobacz informacje o konferencji

 

.