Wideo. Dyrektor szpitala i pielęgniarka oddziałowa wypowiadają się w sprawie ustawy, która weszła w życie 21 grudnia, a zapisano w niej, że "kierownik SPZOZ jest obowiązany do przeznaczenia nie mniej niż 40% kwoty, o którą wzrosło zobowiązanie, na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w tym zakładzie, przy czym 3/4 tych środków kierownik SPZOZ przeznacza na wzrost wynagrodzeń osób wykonujących zawód pielęgniarki albo położnej w tym zakładzie".

Ustawa podwyżkowa 2011 dla pielęgniarek i położnych - owoc (nie)porozumienia Kopacz - panie w czepkach.

 

P. o. dyrektora Szpitala Wolskiego o podwyżkach dla pielęgniarek

.