Stanowisko Stowarzyszenia Pielęgniarek Kontraktowych w sprawie ustawy o działalności leczniczej, w kontekście zapowiedzi ograniczenia wolności prowadzenia działalności gospodarczej przez pielegniarki i położne.

Związkowy zakaz kontraktów pielęgniarek i położnych 2011.

Przeczytaj przedmiotowe stanowisko . . .