Prezydent RP w dniu 10 maja podpisał ustawę o działalności leczniczej. Wykonujesz zawód pielęgniarki i położnej w oparciu o indywidualną praktykę? Koniecznie przeczytaj jakie w tym zakresie zmiany wprowadza podpisana przez prezydenta ustawa o działalności leczniczej.

Związkowy zakaz kontraktów pielęgniarek i położnych 2011.

..

 

Podpisana przez Prezydenta RP w dniu 10 maja ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku, ma poważne konsekwencje w zakresie regulacji dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w ramach tzw. praktyk zawodowych.

Należy podkreślić, że traci moc ustawa z 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej, a ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej oraz o samorządzie pielęgniarek i położnych w zakresie tzw. praktyk zawodowych została znacząco zmodyfikowana.

Dotychczas pielęgniarki i położne na podstawie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej mogły prowadzić trzy rodzaje tzw. praktyk zawodowych:

 • indywidualną praktykę,
 • indywidualna specjalistyczną praktykę,
 • grupową praktykę.

Natomiast co do miejsca wykonywania przedmiotowych praktyk, ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej w dotychczasowym brzmieniu regulowała, że takim miejscem może być posiadane przez pielęgniarkę „pomieszczenie wyposażone w sprzęt i aparaturę” lub „miejsce wezwania”. I właśnie nieprecyzyjne pojęcie „miejsce wezwania” budziło  ogromne kontrowersje. Czy takim miejscem może być tyko np. mieszkanie  pacjenta czy także przychodnia lub szpital?

Ustawa o działalności leczniczej  reguluje, że  praktyka zawodowa pielęgniarki i położnej może być wykonywana w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako grupowa praktyka (w formie spółki cywilnej, jawnej albo spółki partnerskiej).

Nowa ustawa precyzyjne określa, że jednoosobowa działalność gospodarczej pielęgniarki może być wykonywana jako:

 

 • indywidualna praktyka pielęgniarki,
 • indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania,
 • indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki,
 • indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania,
 • indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,
 • indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem.

Podsumujmy: pielęgniarka jednoosobową działalność gospodarczą będzie mogła prowadzić w formie:

 1. indywidualnej praktyki,
 2. indywidualnej praktyki wyłącznie w miejscu wezwania,
 3. indywidualnej praktyki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

Ustawa także reguluje, ze miejscem wezwania nie może być przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego.

Dla jasności w zakresie nowych regulacji dotyczących praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych należy wyjaśnić co rozumie się pod pojęciem „przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego”, w kontekście zapisów ustawy o działalności leczniczej. Ustawa precyzuje, że „przedsiębiorstwo” to przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą. Natomiast podmiotami leczniczymi w rozumieniu niniejszej ustawy są zarówno publiczne jak i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.

Jakie warunki będzie musiała spełnić pielęgniarka, aby wykonywać indywidualną praktykę? Ustawa reguluje, że będzie musiała:

 • posiadać prawo wykonywania zawodu;
 • posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu;
 • dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych;
 • uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
 • zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Pielęgniarka wykonująca indywidualną praktykę pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem będzie zobowiązana spełniać powyższe warunki, z wyjątkiem punktu o „dysponowaniu pomieszczeniem”.

Natomiast pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę w miejscu wezwania będzie zobowiązana spełniać powyższe punkty (z wyjątkiem „dysponowania pomieszczeniem”) oraz posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,a także wskazać adres praktyki oraz adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej.

Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną specjalistyczną praktykę będzie zobowiązana ponadto do posiadania specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa.

Ustawa reguluje także, że  pielęgniarka zamierzająca wykonywać zawód  formie praktyki zawodowej nie będzie mogła być:

 1. zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych;
 2. pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;
 3. nie będzie mogła mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek wydanie zgody na prowadzenie praktyki zawodowej.

Uwaga! Ustawa o działalności leczniczej narzuca na pielęgniarki i położne  obowiązek dokonania zmian w rejestrze praktyk zawodowych prowadzonym przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych, w terminie 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Wynika z tego, że będzie wymiana „starych” zezwoleń na wykonywanie praktyki zawodowej. Pielęgniarki i położne wykonujące obecnie zawód w formie praktyk zawodowych i zamierzające nadal te praktyki prowadzić będą musiały wystąpić do izby pip o zmianę wpisu w rejestrze obecnym – „rejestrze praktyk”, na wpis do „rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą”. Jest na to czas 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej, ale nie na złożenie wniosku, tylko już na dokonanie zmiany wpisu w rejestrze.

Rejestry praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych prowadzone przez izby okręgowe pip staną się wobec powyższego rejestrami podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Ile będzie kosztował wpis do „rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą”? Obecnie wpis do „rejestru praktyk” to 50 zł. Natomiast wpis do „rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą” będzie wynosił 69 zł, a zmiany w rejestrze 35 zł.

Warto wiedzieć, że w ustawie zapisano, że „wnioski o zmianę wpisów są wolne od opłat”. Czyli jeśli, pielęgniarki i położne figurujące w dotychczasowych rejestrach praktyk zawodowych złożą wnioski o wpis do nowego rejestru -  rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą nie poniosą z tego tytułu powyższych opłat. Ustawa reguluje także, że minister zdrowia będzie musiał wydać nowe rozporządzenie w sprawie „szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z rejestru, uwzględniając potrzebę zapewnienia spójności i kompletności danych zawartych w rejestrze, a także koszty związane z postępowaniem w sprawie wpisu”.

Mariusz Mielcarek

Zobacz także:

Aktualności według działów - związkowy zakaz kontraktów 2011

.

Komentarze użytkowników

#1  2011.05.11 11:02:38 ~asdfas

Cały, wesoły Bronek i jego ekipa.

#2  2011.05.11 12:55:13 ~Hm

Wygląda na to, że następuje wyraźny powrót do zasad/ideologii prawodawstwa stworzonego przez cara Mikołaja II dla polaków za powstania narodowe-nie precyzyjne ustawodawstwo,daje różnorodne interpretacje,i możliwość manipulacji, wkrótce dowiemy się, że posiadamy zapisy prawne wykluczające się wzajemnie np. z K.P.NIEDAWNO rządzący się dowiedzieli/upewnili, od Rzecznika Praw Obywatelskich,że POdłoże jest odPOwiednio przygotowane, A CHODZI TU np. O nie respektowanie Praw Pacjenta przez decydentów/kierowników w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego, a chodzi tu ' że w Polsce często łamane jest prawo pacjenta dostępu do dokumentacji medycznej, a także prawo do godności i intymności' http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Unia-Europejska-o-nas-w-przestrzeganiu-praw-pacjenta-zrobiliscie-postep,108296,2.html.Prawo to ma odzwierciedlenie w Konstytucji RP, Karcie Praw Pacjenta, przyjętych przez Polskę prawach międzynarodowych.

#3  2011.05.11 12:57:06 ~Hm cd.

Wiedza o istotności poszanowania intymności pacjenta w procesie TERAPII, a przez to stworzenie mu warunków o jakich donosi Rynek Zdrowia "Dziwi mnie, że czasami nie można postawić parawanu, by w ten sposób zapewnić intymność - podkreśliła." //www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Unia-Europejska-o-nas-w-przestrzeganiu-praw-pacjenta-zrobiliscie-postep,108296,2.html.(WSPÓŁCZEŚNIE), jest W PODRĘCZNIACH DO HIGIENY - Z LAT 70-80,TYCH! Można ją też znaleźć we wcześniejszych rożnych publikacjach.

#4  2011.05.11 14:31:06 ~sara

I nadal nie wiemy co oznacza termin "indywidualna praktyka pielęgniarki" ja myślę ze jest to połączenie pielęgniarki w miejscu wezwania i pielęgniarki pracującej w przedsiębiorstwie podmiotu, i tutaj nasuwa sie pytanie jak sie to ma do kontraktów NFZ z Piel POZ (środ-rodz),dotychczas musiałyśmy pracować w miejscu wezwania i w przychodni nie rozumiem co się ma zmienić ?

#5  2011.05.11 15:48:12 ~gość

Czy to nie jest tak, jak mówi nasz klasyk - " jestem za, a nawet przeciw"

#6  2011.05.11 18:46:47 ~saro

Czy to znaczy, że niedługo ok 100 tys indywidualnych praktyk pielęgniarskich będzie co roku z N.F.Z. kontraktować usługi( jak samodzielność to samodzielność), a co za tym idzie to ta instytucja wprowadzi cywilizowane ( jak w U.E.np. Anglii, Niemczech, Francji) normy zatrudnienia pielęgniarek w polskich szpitalach?

#7  2011.05.11 21:04:37 ~karina

Mam kontrakt z NFZ na szkoły- jeśli ktoś się w tym orientuje to proszę napisać jaki typ praktyki indywidualnej mam mieć? Gabinet w szkole nie należy do mnie. Mam na niego umowę użyczenia. Na początku działalności miałam praktykę w miejscu wezwania , następnie kazali zmienić i podać adresy gabinetów. Wobec czego zmiana dotyczyła na , w miejscu wykonywania świadczeń" , a teraz nowy pasztet i następne opłaty od kolejnego ,widzimisię" polityków. ( do kiedy będziemy utrzymywały tę bandę urzędników dla których się wymyśla i tworzy sztuczną pracę? ), Teraz się w tym wszystkim pogubiłam .

#8  2011.05.12 07:47:08 ~sara

Juz wszystko wiem ta ustawa nie dotyczy pielęgniarek POZ.

#9  2011.05.12 10:10:20 ~zocha

ustawa przygotowująca do prywatyzacji ochrony zdrowia, dla cwanych przejęcia za pomocą pośrednictwa kasy z niedofinansowanej i tak dziedziny gospodarki. Wprowadzenia niewolnictwa, żerowania na pielęgniarkach odbierająca prawa wynikającego z KP ( czas pracy i inne), w efekcie końcowym zamykania szpitali, skazywania ludzi na powolną smierć w samotności bez możliwości korzystania z bezpłatnej ochrony zdrowia "gwarantowanej"- konstytucyjnie. Co kogo będzie obchodzić że do najbliższego szpitala gdzie bezpłatnie przyjmuje się chorych jest 200 czy 300 km.- oczywiście najpierw w kolejkę wielomiesięczną- najlepiej wieczną.

#10  2011.05.12 10:19:40 ~cd zocha

A tak w ogóle to jaka spoczywa odpowiedzialność na ministerstwie skoro jedynym wyznacznikiem do reformy jest NFZ i pieniądze z NFZ.czy minister jest wogóle jakkolwiek odpowiedzialny za długi- nie, za dostęp- nie, za zakres- nie- Więc za co? Nawet za idiotyzmy ustawowe nie- brak sankcji. Wydaje się że za finanse publiczne ale nie dla społeczeństwa chorego lecz dla rządu. Zadanie priorytetowe- zmniejszyć nakłady na ochronę zdrowia i ratować rząd i gospodarkę.Nóż w kieszeni się otwiera. Kto jest dla kogo w tym kraju? kto komu służy? kto za co odpowiada?

#11  2011.05.12 10:31:18 ~do po-ów

Jesli czyta to jakiś polityk to już warto pomyśleć ile uśmiercił chorych decyzją o nowej ustawie- na sumienie wasze każda z nich, bo o ile na tym świecie nie ma sprawiedliwości o tyle w następnym rozliczą cię z każdej decyzji niosącej taki skutek- nie zapominaj- nie miał byś władzy gdyby nie dana była ci od Boga.Chyba że komu innemu służysz.Nie można służyć jednocześnie Bogu i Mamonie. Nie usprawiedliwi Cię pomroczność jasna. Za chwilę wybory- nie używaj brudnej gry w kto zawinił- powiedz co zrobiłeś by do tego nie doszło- NIC- bo skutek się liczy.

#12  2011.05.12 21:22:33 ~gość

Czerwone serduszka Owsiaka trafią do. kolesiów

#13  2011.05.13 15:29:09 ~jola

a co z grupowa praktyka bo nie ma o tym wzmianki w zapisach tylko o indywidualnej? pracuje w dps jako w miejscu wezwania z dwiema kolezankami w grupowej.czy musimy zakladac praktyki indywidualne?

#14  2011.05.13 17:00:56 ~głupia

Trochę jestem oszołomiona po przeczytaniu całej ustawy i mam chyba niedobór szarych komórek bo jeśli pracuję jako środowiskowa chcę w ramach kontraktu popracować kilka dyżurów w miesiącu w szpitalu, to powinnam mieć gabinet z wszelkimi szykanami. A JEDNAK JESTEM CAŁKIEM GŁUPIA.

#15  2011.05.15 21:00:08 ~mapoz

Witam czytam te wypowiedzi i nic z tego nie wiem tak są różne . czy ktoś może mi powiedzieć bo nie wiem jakie zmiany niesie ta ustawa pracuje w poz na kontrakcie z nfz . mam nzoz s.c będę wdzięczna za informacje

#16  2011.05.16 15:42:31 ~jolka

Ta ustawa nie dotyczy pielęgniarek POZ, my pracujemy na tych zasadach jak dotychczas.

#17  2011.05.17 09:10:43 ~gość

Panie Mariuszu vacatio legis wynosi około pół roku niech pan nie sieje zamętu

#18  2011.05.19 18:08:35 ~ania

Mariuszu wytłumacz czy pielęgniarki POZ to dotyczy

#19  2011.05.22 14:20:45 ~głupia? 2

Ta ustawa dotyczy chyba wszystkich, a zapisy szczegółowe znajdą się prawdopodobnie w rozporządzeniach dla poszczególnych zakresów. Takie jest moje gdybanie.Nad przepisami , ,chyba" się pracuje. A jak to będzie okaże się po wyborach. O ile wszystkich ,wyborców" wcześniej CBA nie pozamyka za krytyczne wypowiedzi na temat tego rządu. Będą ,chyba" musieli Ural wynająć od Putina, żeby tam wszystkich niewygodnych zesłać.

#20  2011.05.24 19:12:27 ~PERWERSJA

P.Mariusz pisze "że pielęgniarka zamierzająca wykonywać zawód formie praktyki zawodowej nie będzie mogła (.)3 mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek wydanie zgody na prowadzenie praktyki zawodowej."A co z nauczycielami,naukowcami pielęgniarskimi, pielęgniarska kadrą zarządzającą, pielęgniarkami które pracują w administracji i innymi, którzy z mocy ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej mają prawo wykonywania zawodu, A NA CO DZIEŃ NIE PRAKTYKUJĄ PRACY PIELĘGNIARSKIEJ PRZY PACJENCIE! ONI TAK SAMO NIE PRAKTYKUJĄ PRAKTYKI ZAWODOWEJ PRZY PACJENCIE JAK OSOBY KTÓRE ODESZŁY Z ZAWODU OFICJALNIE!

#21  2011.06.17 11:44:49 ~położna

No cóż będą mieć problem, - wymyślałyście cuda to teraz same posmakujecie tych dobroci -6 miesięcy za darmo popracujecie.

Dodaj komentarz