Ministerstwo zdrowia opublikowało wykaz uczelni, które zadeklarowały prowadzenie dofinansowanych studiów pomostowych na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. 67 uczelni zamierza kształcić na kierunku pielęgniarstwo, a 17 na kierunku położnictwo.

Dofinansowane studia pomostowe 2011.

14 czerwca 2011 roku - Takie studia pomostowe - ZDECYDOWANIE ODRADZAM! Ponad 3 500 odwiedzin oraz 43 KOMENTARZE.

 

 

Zobacz wykaz uczelni, które zgłosiły się do przetargu o środki finansowe na prowadzenie dofinansowanych studiów pomostowych na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. W warunkach przetargu zapisano: "Zamawiający przewiduje, że na 1 osobę szkoloną przeznaczy maksymalnie kwotę 2 430, - PLN na jeden semestr ze środków EFS ( w tym: 2 340,- PLN - koszty kształcenia studenta i 90,- PLN - koszt obsługi administracyjnej studenta ). Wysokość współfinansowania kosztu kształcenia studenta w ramach jednego semestru studiów pomostowych (wkład własny wnoszony przez studenta) nie może być wyższa niż 300,- PLN." Wobec powyższego uczelnia przystępując do przetargu nie mogła ustalić kosztu jednego semestru na kowtę powyżej 2 730 zł. W wykazie uczelni zamieszczono także koszt semestru jaki ustaliła poszczególna uczelnia. Są uczelnie, które ustaliły koszt semestru na maksymalnym poziomie tzn. 2 730 zł. Tam studenci dopłacą po 300 zł za semestr. Ale powyższy wykaz może ulec zmianie zarówno w zakresie uczelni i kwot odpłatności za studia. Teraz odbędzie się druga faza przetargu. Poszczególne uczelnie będą musiały podać ostateczną wysokość odpłatności. Wtedy podział środków finansowych odbędzie się według następującej zasady. Od najniższej ceny za studia do cen wyższych aż do wyczerpania środków finansowych. O wynikach ostatecznych przetargu poinformujemy na Portalu.

 

Mariusz Mielcarek

.