Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie zgłosiło poprawkę według której, stanowisko naczelnej pielęgniarki, położnej powinna zajmować WYŁACZNIE osoba posiadająca magisterskie wykształcenie pielęgniarskie, położnicze. Towarzystwo uważa, "że pielęgniarka naczelna powinna być przygotowana merytorycznie do pełnienia tej funkcji, co daje jej wyłącznie magisterskie wykształcenie pielęgniarskie / położnicze". Zobacz stanowisko MZ w tej sprawie.

Wymogi kwalifikacyjne na pielęgniarskich stanowiskach pracy.

Poniżej przedstawiam zapisy projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wymaganych kwalifikacji od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych niebędącymi przedsiębiorstwami. Poniższa prezentacja dotyczy stanowiska naczelnej pielęgniarki i położnej. Pod  przedmiotowym stanowiskiem pracy zamieszczono zgłoszone przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie poprawki. W nawiasach podano wymagania, określone jako: liczba lat pracy w zawodzie.

 

Mariusz Mielcarek

W projekcie rozporządzenia zapisano:

Stanowisko:
Zastępca kierownika do spraw pielęgniarstwa (położnictwa): podmiotu leczniczego, jednostki organizacyjnej podmiotu leczniczego, naczelna pielęgniarka, naczelna położna

- magisterskie wykształcenie pielęgniarskie, położnicze i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (5),
- inne magisterskie wykształcenie w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa /położnictwa lub średnie wykształcenie pielęgniarskie /położnicze i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji  zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (5)

Poprawka zgłoszona przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego: tiret drugi proponuje się wykreślić w całości, ponieważ pielęgniarka naczelna powinna być przygotowana merytorycznie do pełnienia tej funkcji, co daje jej wyłącznie magisterskie wykształcenie pielęgniarskie/położnicze.

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia: Proponuje się nie uwzględniać. W systemie opieki zdrowotnej na stanowiskach naczelnych pielęgniarek aktualnie pracują osoby posiadające wykształcenie magisterskie inne niż pielęgniarskie, legitymujące się dużym doświadczeniem zawodowym, rzetelnie wykonujące swoje obowiązki.