W całej Polsce odbywają się zjazdy sprawozdawczo - wyborcze w izbach pielęgniarskich. Zobacz materiał telewizyjny z jednego z takich zjazdów w Koninie.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

Materiał telewizyjny - zjazd izby pielęgniarskiej w Koninie