W pogotowiu ratunkowym od 2012 roku nie będzie już wolnejamerykanki jeśli chodzi o czas pracy. Będzie można dyżurować maksymalnie do 24 godzin. Powyższe ograniczenie dotyczyć będzie lekarzy, pielęgniarek systemu, ratowników. Przerwa pomiędzy dyżurami będzie musiała wynosić co najmniej 11 godzin.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

 

 

 

W projekcie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne na 2012 r. zapisano w innych wymaganiach, że dodatkowo będzie oceniane "zapewnienie, że każdy nieprzerwany czas pozostawania w gotowości do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w ramach zespołów ratownictwa medycznego wskazanych w ofercie, osób uwzględnionych w wykazie personelu oferty nie będzie przekraczał 24 godzin i będzie poprzedzony co najmniej 11-godzinną przerwą w pozostawaniu w gotowości do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w ramach zespołów ratownictwa medycznego wskazanych w ofercie".

Jakie jest Wasze zdanie w powyższej sprawie?

Mariusz Mielcarek