Dostałaś podwyżkę w 2011 roku? Ministerstwo zdrowia wyjaśnia, że ustawa w której zapisano: "kierownik SPZOZ jest obowiązany do przeznaczenia nie mniej niż 40% kwoty, o którą wzrosło zobowiązanie, na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w tym zakładzie, przy czym 3/4 tych środków kierownik SPZOZ przeznacza na wzrost wynagrodzeń osób wykonujących zawód pielęgniarki albo położnej w tym zakładzie" nadal obowiązuje. Co nam po tych wyjaśnieniach, jak podwyżek nie ma.

Ustawa podwyżkowa 2011 dla pielęgniarek i położnych.

 

Przeczytaj stanowisko ministerstwa zdrowia opublikowane w dniu 6 października 2011 roku (samo stanowisko nie ma daty).

Zobacz także:

Aktualności według działów - ustawa podwyżkowa dla pielęgniarek i położnych - ponad 300 KOMENTARZY!