Jeszcze masz szansę na rozpoczęcie w tym roku dofinasowanej specjalizacji dla pielęgniarek.

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych 2011.

 

Ministerstwo zdrowia w dniu 17 października ogłosiło przetarg na ostatnie miejsca szkoleniowe na dofinansowanych specjalizacjach dla pielęgniarek. W tym roku było dofinansowanych 1850 miejsc szkoleniowych. Właśnie do rozdysponowania pozostało ostatnie 25 miejsc. Będą to miejsca szkoleniowe na specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek (województwo łódzkie) albo pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek (województwo opolskie) albo pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek (województwo opolskie). Jaka specjalizacja będzie dofinansowana w końcowym efekcie i na terenie jakiego województwa poinformujemy na Portalu na początku listopada.

Mariusz Mielcarek