Siła samorządu zawodowego pip to nie nowe siedziby, sztandary i wysokie wynagrodzenia jego władz. To działanie. Skuteczne działanie! Odpowiednia reakcja na otaczającą rzeczywistość. Np. w sprawie pielęgniarek i położnych rodzinnych. A co z innymi organizacjami pielęgniarskimi?

Pielęgniarki i położne rodzinne.

 

..

 

 

Pielęgniarki i położne rodzinne czekają na stanowiska w sprawie projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wydane przez:

  • Naczelny samorząd pip
  • Okręgowe samorządy pip
  • Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce
  • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
  • Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie