VI Krajowy Zjazd PiP. W wyborach na Prezesa Naczelnej Izby startowały dwie osoby. Dotychczasowy wiceprezes pani Elżbieta Garwacka - Czachor oraz pani Grażyna Rogala - Pawelczyk dotychczasowy zastępca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Prezesem została wybrana . . .

Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

 

W wyborach na prezesa NIPiP w dniu 6 grudnia 2011 roku podczas obrad Zjazdu Krajowego wzięły udział dwie kandydatury:

Garwacka-Czachor Elżbieta - dotychczasowa wiceprezes Naczelnej Rady PiP 

Uzyskała w wyborach - 104 głosy

Grażyna Rogala - Pawelczyk - dotychczasowy Zastępca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Uzyskała w wyborach 218 głosów

Prezesem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych została wybrana pani Grażyna Rogala - Pawelczyk

Nowej Pani Prezes GRATULUJĘ i mam nadzieję, że ten wybór będzie z pożytkiem dla naszej grupy zawodowej. Liczę na nową jakość w pracy samorządu zawodowego.

Mariusz Mielcarek