Ankieta - migracje pielęgniarek i pielęgniarzy. Szanowne Panie i Panowie, zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, która posłuży zbadaniu problemu migracji polskich pielęgniarek i pielęgniarzy.

Pielęgniarki - praca za granicą.

 

Ankieta jest anonimowa i posłuży wyłącznie do celów naukowych (tj. do napisania pracy magisterskiej). Zebrane od Państwa dane umożliwią ocenę zagrożenia jakim niewątpliwie jest utrata wykształconego personelu medycznego, a także wskażą kierunek zmian tak przecież potrzebnych polskiemu pielęgniarstwu. W badaniu użyłem własnej autorskiej ankiety. Ilość zawartych pytań w ankiecie została zoptymalizowana tak aby jej wypełnianie nie było nużące ale jednocześnie dostarczało szczegółowych informacji niezbędnych do oceny skali i charakteru problemu migracji.
Z wyrazami szacunku i nadziei,
Student kierunku pielęgniarstwo II stopnia
Wydziału Nauki o Zdrowiu
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Rafał Szpakowski

Link do ankiety