Zobacz co nowy minister zdrowia mówił o pielęgniarkach na sejmowej komisji zdrowia. Przewodniczący komisji: Czy ktoś z zaproszonych gości chciałby zabrać głos? Przedstawiciel Naczelnej Izby PiP . . . nie zabrał głosu.

Działalność władz samorządu zawodowego pielegniarek i położnych.

..

Portal Pielęgniarek i Położnych w 2011 roku to:

3 mln odsłon,

milion odwiedzin,

430 000 unikalnych użytkowników.

Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz - wypowiedź na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia w dniu 14 grudnia 2011 roku:

"Kolejny element systemu to kształcenie. System kształcenia w naszym kraju cały czas stopniowo ulega poprawie. Ja na spotkanie tutaj z państwem przyjechałem prosto ze spotkania z Radą Naukową przy Ministerstwie Zdrowia. Tam toczyliśmy debatę z profesorami, z największymi autorytetami w kraju, o tym, w jaki sposób i w jakim stylu poprawić jakość kształcenia polskich studentów, którą oceniam wysoko. Myślę, że wszyscy oceniamy wysoko jakość naszych lekarzy i pielęgniarek, ale też musimy doprowadzić do pełnego uznania kwalifikacji pielęgniarek w państwach Unii Europejskiej. Rozmawiałem już o tym z komisarzem Dalim – ten temat poruszaliśmy na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej – i będę konsekwentny w pilnowaniu tego tematu. Chcę powiedzieć więcej – środowisko pielęgniarskie stanie się największym priorytetem w moim działaniu. Pielęgniarki i pielęgniarze są środowiskiem, które wymaga naszej szczególnej uwagi. I chcę zadeklarować jasno, że mają państwo we mnie partnera. To środowisko jest mi bliskie, czuję jego obciążenie, wyzwania, przed jakim staje, a także trud, w jakim codziennie pracuje. Środowisko pielęgniarskie będzie więc tym środowiskiem, na które będę patrzeć ze szczególną uwagą, ze szczególnym odniesieniem do jakości kształcenia uruchomienia nowoczesnego kształcenia pielęgniarskiego, otworzenia i zachęty dla młodych ludzi, żeby chcieli być pielęgniarzami i pielęgniarkami. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby środowisko pielęgniarskie było jak najlepiej wykształcone, miało jak najlepsze warunki pracy i żeby tworzyło sprawny, skomunikowany i skoordynowany system współpracy z lekarzem. Tak więc, pielęgniarki i lekarze będą stanowić skoordynowany system współpracy. To nie będą środowiska, które będą zmuszone do tego, żeby ze sobą walczyć. Jedni bez drugich nie funkcjonują. I wszyscy, kiedy uczciwie o tym myślimy, to o tym wiemy, że jedni bez drugich nie funkcjonują. Zrobię wszystko, żebyśmy zbudowali sprawny system".

Poseł Czesław Hoc (PiS):
(...) "Nie powiedział pan, że pielęgniarki będą zarabiać więcej. Nie powiedział pan, że nie będzie rozwarstwienia płac" (...).

Informacja opracowana na podstawie stenogramu posiedzenia sejmowej komisji zdrowia.