Izba PiP podniosła od 1 stycznia 2012 roku o 100% wysokość składki członkowskiej od pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej (indywidualnej i grupowej praktyki). Jej wysokość wyniesie teraz około 40 zł miesięcznie i prawie 500 zł rocznie! Zobacz treść uchwały w tej sprawie.

Dzialalność władz samorządu pip.

Portal Pielęgniarek i Położnych w 2011 roku to:

3 mln odsłon,

milion odwiedzin,

430 000 unikalnych użytkowników.

.

 

 

Uchwała Nr 19
VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
z dnia 7 grudnia 2011 r.
w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału


Na podstawie art. 31 pkt 11 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178; zm. z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 91, poz. 410, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 62, poz. 559, Nr 153, poz. 1271 i Nr 249, poz. 2052, z 2004 r. Nr 92, poz. 885, z 2007 r. Nr 176, poz. 1237 i Nr 200, poz. 1326 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 171, poz. 1016 i Nr 174, poz. 1038) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Składki członkowskie opłacają członkowie samorządu pielęgniarek i położnych, z zastrzeżeniem § 4.
2. Składka członkowska uiszczana jest na rzecz okręgowej izby pielęgniarek i położnych, której członkiem jest dana pielęgniarka lub położna.
§ 2. 1. Określa się miesięczną składkę członkowską w wysokości:
1) 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na
podstawie stosunku służbowego.
2) 0,5% miesięcznej emerytury, renty lub świadczenia przedemerytalnego,
3) 1% (dotychczas było to 0,5%) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie wymienionych w pkt 1-2, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.
2. W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie ze źródeł, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, składka członkowska powinna być naliczona z jednego źródła, tego z którego wysokość składki jest wyższa.
3. W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie z działalności gospodarczej – prowadzenia indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej oraz z innego źródła, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, składka członkowska powinna być naliczana na podstawie ust. 1 pkt 3, chyba że składka członkowska obliczona z innego źródła byłaby wyższa.
4. W sytuacji, gdy dana osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę u więcej niż jednego pracodawcy, wysokość składki członkowskiej obliczana jest od najwyższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
§ 3. Składki członkowskie są płatne miesięcznie. Składki członkowskie przekazuje się na rachunek właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych do 15. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
§ 4. Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki, położne:

1) bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy,
2) przebywające na urlopie wychowawczym lub pobierające zasiłek rehabilitacyjny,
3) które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu.
§ 5. 1. Okręgowe izby pielęgniarek i położnych przekazują na rzecz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych 5% sumy uzyskanych w danym miesiącu składek członkowskich do końca następnego miesiąca.
2. Załącznikiem do przelewu powinna być nota księgowa stwierdzająca kwotę odpisu na rzecz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
§ 6. W przypadku braku wpłaty należnych składek za dwa pełne okresy, mogą być one dochodzone w drodze egzekucji.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr 13 IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Za przyjęciem uchwały składkowej głosowało 237 delegatów, 59 było przeciwnych, 10 wstrzymało się od głosu.

Więcej informacji w przedmiotowej sprawie znajdziesz klikając w poniższy baner . . . ponad 170 KOMENTARZY!

Komentarze użytkowników

#1  2012.01.02 22:54:31 ~irena

No nie źle- lekarze odprowadzają składkę do izb z każdego źródła dochodu? Jestem ciekawa opinii. Skoro jestem przy głosie to zwracam się do p. przewodniczącej Naczelnych władz- co ona na to? Czytałam p. wypowiedź odnośnie zwiększenia kompetencji piel. ze względu na podnoszenie przez piel. kwalifikacji. Proszę panią- zapewniam panią że wrzucanie do jednego wora kursów, licencjatów i specjalizacji to nie najlepsza droga.

#2  2012.01.02 23:05:09 ~irena

Proszę ustalić kompetencje w odniesieniu do wykształcenia pielęgn. a nie zrobienia kursu. Krawcowa ma kurs ale nie jest po studiach. Proszę panią: potrzebujemy pielęgniarek w swoim środowisku po wyższych uczelniach i po kierunku- pielęgniarskim- to po pierwsze, odejdźmy od drogich kursów- nic nie wnoszących a wprowadźmy wyłącznie specjalizacje- tylko dla absolwentek Uniwersytetów(mgr)- wtedy można mówić o zwiększaniu kompetencji powiązanych z wykształceniem w tym zawodzie.Proszę namówić pielęgn. by studiowały!

#3  2012.01.03 10:50:18 ~ja

Irena, puknij ty się w łeb. Po co mi studia do niewolniczych czynności przy pacjencie? Pracuję 34 lata i nic się nie zmieniło i nie zmieni do emerytury, której i tak nie doczekam pracując, lecz dogorywając gdzieś w kącie! Na studiach masz wiedzę ogólną i może trochę dadzą liznąć specjalizacji i to wszystko. Natomiast 2 i pół letnia specjalizacja to ogromna wiedza danego kierunku jaką nabywasz,więc nie pisz bzdur. Tobie studia dają chyba wysokie mniemanie o sobie. Zejdź na ziemię. Znam wiele pielęgniarek mgr, które ciągle pracują jak przed studiami, czyli wykonują tą pracę do której nie są potrzebne studia. Do toalet, wynoszenia basenów, rozdawania posiłków i karmienia pacjentów i zabiegów jakie wykonują od lat polskie pielęgniarki nie potrzeba studiów. Nie zmieni się to jeszcze długo. Nie ma w Polsce kontroli nad produkcją zawodu.

#4  2012.01.03 11:45:32 ~do ja

I to jest piękny przykład jakie kompleksy ma pielęgniarka bez wyższego wykształcenia , kobieto ja mam magistra i zapamiętaj sobie że nie jest mi wstyd wykorzystywać moje wykształcenie do basenów , toalet itp. JESTEM Z MOJEJ PRACY DUMNA j j

#5  2012.01.03 12:20:36 ~kuka

To zapieprzaj z tym mgr! Zyczę owocnej pracy i zadolwolenia :)życzliwa

#6  2012.01.03 12:39:41 ~do kuka

Gratuluję słownictwa czarne owce pielęgniarstwa pokazują swoją twarz , moim owocem pracy jest większa pensja od Ciebie , większa wiedza, i najważniejsze szacunek i słowa podziękowania za opiekę od pacjentów

#7  2012.01.03 17:05:40 ~do 4

Jakie kompleksy? To są realia zawodu pielęgniarskiego w Polsce!

#8  2012.01.03 17:42:26 ~w

Jestem pielęgniarką, czytając niektóre wypowiedzi moich koleżanek jest mi zwyczajnie bardzo przykro i. wstyd.

#9  2012.01.03 17:58:19 ~REALISTKA

Uważam, że składki powinny być DOBROWOLE (przynależność do izb również! ), a jeśli już - to niech wszystkie pielęgniarki płacą 1% od wysokości dochodów, a nie zależnie od rodzaju umowy o pracę.

#10  2012.01.03 19:08:17 ~eee

Uważam, że izby powinny być zlikwidowane. Intratne posady w luksusowych biurach okręgowych, Zarobki o jakich niektórzy nawet nie marzą. Generalnie żaden pożytek, bo ani bronią, ani pomagają tylko ściągają składki. W kluczowych decyzjach na salonach politycznych izby są pomijane. Więc się pytam po co komu biurwy i cała instytucja izbowa.

#11  2012.01.03 19:39:25 ~xxx

Zgadzam sie z przedmowca, po co nam izby, nasze pensje nie rosna, rosna za to rachunki, ja bede 18 zl placic bo nie mam nic z tych p. izb

#12  2012.01.03 19:44:49 ~nnn

Izby piel. to nowotwór,Nowotwór, nieprawidłowy i nadmierny rozrost tkanki ustroju, nieskoordynowany z pozostałymi tkankami, trwający mimo ustąpienia czynnika, który go wywołał i nie reagujący na naturalne mechanizmy regulacyjne organizmu,

#13  2012.01.03 19:47:00 ~.......

Albo czyrak na d.e.

#14  2012.01.03 21:01:48 ~Agata

Izby pielęgniarskie "ściągają" z nas składki nic w zamian nie dając, a nawet powiedziałabym, że szkodzą naszemu środowisku. Nie można i nie należy likwidować izb, ale należałoby zmusić Panie tam pracujące do owocnej pracy, aby służyły nam pomocą. Zastanówmy się jak to zrobić? Te Panie muszą być zagrożone utratą pracy w przypadku dalszego ich szkodzenia, inaczej nigdy nasze warunki pracy nie ulegną poprawie.

#15  2012.01.03 21:32:04 ~była piel

Motacie się i motacie. ja jestem zadowolona. rzuciłam to niewolnictwo w chol.ę. a tak z każdym rokiem pielęgniarki mają coraz bardziej prze.ne. wcale nie jest trudno zmienić kwalifikacje. przepracowałam w szpit. 25lat i stwierdziłam w pewnym momencie-dosyć! radzę Wam tak samo.powodzenia.

#16  2012.01.03 22:13:18 ~irena

Nikt nie mówił na studiach, że pielęgniarce nie wolno ruszać basenu, nikt też nie uczy jej tam zarozumiałości i dumy, natomiast wyedukowane pielęgniarki inaczej oceniają rangę zawodu,także umiejętnie broniąc swoich interesów- podchodzą do spraw zawodowych bardziej profesjonalnie. Duża wiedza czyni człowieka skromnym a tylko mała -zarozumiałym. Acha i jeszcze jedna sprawa do p. przew. z Naczelnych władz- recepty(ich wypisywanie) zostawmy lekarzom i nie wyręczajmy ich bo i tak to oni biorą dużo większą kasę- oddajmy Bogu co boskie bądż cesarzowi co cesarskie.

#17  2012.01.03 22:46:07 ~irena

Są w tym cudownym kraju nad Wisłą pewne kwestie do których jeszcze nie dorośliśmy- mianowicie sprawa recept( nie wpuszczajmy się w maliny) i sprawa kontraktów pielęgn. ( brak możliwości negocjacji stawek lecz ich narzucanie). Dlatego z trudem muszę stwierdzić, iż brak odpowiednich liderów w naszej grupie doprowadza ten zawód niekiedy do ruiny. A teraz poproszę o komentarz.

#18  2012.01.04 09:15:24 ~kokos

TYLKO NA TYM PORTALU JEDNA GRUPA ZAWODOWA ZŻERA SIE OD ŚRODKA ZŁOŻECZĄC SOBIE .SPÓJZCIE NA LEKARZY SĄ PO STUDIACH TAM NIKT SIĘ NIE LICYTUJE . KTO MA WYŻSZE ,PÓŁWYŻSZE.WSZYSTKO ROBIA W BIAŁYCH REKAWICZKACH. JAK ŚWIAT, ŚWIATEM, SPÓJŻCIE NA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KONKURSY BIP, STANOWISKA idą W PARZE Z WYKSZTAŁCENIEM, W PIELEGNIARSTWIE POZOSTAŁO NADAL KOLESIOSTWO ALE W UBLIŻANIU ZRESZTĄ POPATRZCIE OBIEKTYWNIE NA WYPOWIEDZI !

#19  2012.01.04 10:47:53 ~Koleżanka

Po przeczytaniu ustawy o Samorządzie Zawodowym PiP zauważyłam, że pracownicy etatowi Naczelnej Rady jak również Okręgowej zagwarantowali sobie wynagrodzenie. Art.14. W okręgowej radzie 250% średniej krajowej- przewodnicząca 240- sekretarz. Podwyżki są automatyczne gdy zmienia się średnia krajowa. Szkoda że władze pomyślały tylko o sobie. Ja podlegam pod izbę Zamojską. Wynagrodzenie moje i koleżanek oscyluje w okolicy 1,6 netto. Proszę obliczyć ile pielęgniarek musi odprowadzić składkę aby wypłacić pensję dla dwu pracownic izb.Okazuje się że z naszego szpitala składki idą tylko na ten cel.

#20  2012.01.04 11:10:34 ~była

Moje wrażenia z pracy w okręgowych izbach: -wpisywanie i wypisywanie w rejestr pielęgniarek - przyznawanie zapomóg - przyznawanie dofinansowania na studia - organizowanie spotkań dla delegatów w ekskluzywnych knajpach - organizowanie imprez dla rady OIP pod przykrywka szkoleń - finansowanie delegacji i hoteli dla pracowników izb na wyjazdach. Więc proszę nie mówić że się nic w Izbach nie robi co jak widać pracy jest aż nadto.

#21  2012.01.04 13:30:46 ~do była

Zapomniałaś o przypinaniu medali za "ciężką pracę" podczas tych imprez.

#22  2012.01.04 14:31:23 ~piel z mgr

To prawda.Mgr tylko dla własnej satysfakcji lub żeby lepiej wyglądało przed nazwiskiem na fartuszku.A praca będzie taka sama i za tyle samo czy to w szpitalu czy w przychodni.Poza tym w przychodni nawet jak się ma magistra niezbędne są kursy piel.środowiskowej,szczepień,itp.

#23  2012.01.04 14:36:58 ~medyk

Czy można nie płacić na Izby czy jest to obligatoryjne pracuję na kontrakcie i nie zamierzam płacić tym pasibrzuchom 500 zł rocznie .Prosze o odpowiedz

#24  2012.01.04 16:50:58 ~zulu gula

Najważniejsze pytanie: czy można jeszcze coś z tym zrobić? -myślę tu o przyjętej uchwale w sprawie składek. Panie Mariuszu, proszę bardzo napisać, czy można ją zaskarżyć, do kogo i kto może to zrobić? Lekarze płacą składkę w wysokości 40 zł. Gdzież nasze zarobki do nich? To zwyczajny skandal. Czy otrzymał pan, panie Mariuszu odpowiedź od pani Prezes na swoje zapytanie? Pamiętam, że czytałam na stronach to pismo. To prawda: przewodnicząca izby: 240-250% średniej krajowej z ostatniego kwartału roku poprzedniego + 13-stka, v-ce przew.dostają także pieniądze, sekretarz - także, skarbnik-oczywiście. Prezes - 500% średniej krajowej. To są po prostu fortuny. Musimy coś z tym zrobić. Ja zarabiam 1500-1700zł, a będę musiała płacić 36zł/mieś.Nie będę płacić na nierobów!

#25  2012.01.04 19:23:33 ~piel

Zgadzam się z zula gulą -musimy to zawetować,może jakąś wspólną listę protestu,panie Mariuszu prosimy o pomysł! z

#26  2012.01.05 07:24:00 ~kodeks

Etyki a . samorząd - trochę stare ale polecam kwestionowany zapis się nie zmienił i jest unikatowy w skali światowej http://www.ptp.na1.pl/index.php? option=com_content&task=view&id=86&Itemid=71

#27  2012.01.05 08:28:37 ~piel

Witam, Proszę,się wypowiedzieć,czy składka na IP jest obowiązkowa? .Co się stało z zapisem ,że jest obowiązkowa ale niekonstucyjna.Czy ta kwestia została wyjaśniona? ,czy to w dalszym ciągu samowolka izb pielęgniarskich.Proszę wybaczyć,że nie interesuję się co się dzieje w izbach piel,ale przynajmniej jestem zdrowsza,bo i tak nic nie zmienię ,bo pielęgniarstwo poległo już w gruzach.Moja sugestia zatrudnić prawników,do reprezentowania naszych spraw.

#28  2012.01.05 08:31:37 ~Grażyna

Do "Koleżanki" - zgadzam się z dokonanym przez panią spostrzeżeniem, iz jeden szpital musi wszystkie odprowadzane skladki przeznaczyć na pensje dla przewodniczącej i sekretarza Izby Zamojskiej. Był (kilkakrotnie podnoszony na spotkaniach Rady Naczelnej) projekt zmiany terytorialnej Izb. Chodziło o to, by połaczyc kilka maleńkich Izb w jedną większą lub maleńkie podołączać do dużych. Wtedy byłoby mniej przewodniczących i innych kosztów (biura, administracje .)Czysty zysk. Proszę popztrzeć na wielkie izby takie jak Warszawska, Katowicka Krakowska, Wrocławska .Nie stety projekty upadały, gdyż panie przewodniczące tych maciupkich Izb przywoziły uchwaly swoich Zjazdów, w ktorych był wyrażony sprzeciw przeciwko takim "zapędom" (Likwidowaniu maleństw, które same się nie moga utrzymać). Ot i wszystko

#29  2012.01.05 09:11:04 ~xx

Chyba same pisały te sprzeciwy,bo w małych miejscowościach nikt nic o tym nie wiedział i nie wie.

#30  2012.01.05 16:36:37 ~piel .

Wobec wprowadzenia tak wysokiej obligatoryjnej składki proponuję, aby wszelkie koszty naszych kursów, szkoleń, specjalizacji pokrywały właśnie izby pielęgniarskie.IP wymyślają kursy, kursiki bo na tym zarabiją panie tam pracujące.Zachęcają do kursu, bo może kiedyś, gdzieś się przydać, tak na zapas byleby jak najwięcej się zapisało i kasa leciała

#31  2012.01.06 14:50:26 ~lotka

Szukam sponsora ktory pokryje mi skladki na izby

#32  2012.01.06 17:05:28 ~ewuś

Dlaczego składki mają wzrosnąć ? przepraszam a cz Nasze PENSJE też wzrosły? Nie proszę PAŃ.Ja pracuję w długoterminówce za 1500 na rękę od tego odjąć bilety zostaje 1200 to mniej niż średnia krajowa.zapieprzamy po 6 pacj codziennie,a jak chcemy iść na jakiś kurs to płacimy np za specjalializację środ rodz po 1500 zł ! Izby powinni zlikwidować.Żerują na naszych ciężko zapracowanych marnych groszach!

#33  2012.01.06 18:45:12 ~Iwa

To jakaś paranoja z ta składką, a jak od Izb człowiek coś potrzebuje, to wiemy jak to wygląda. Jedynie co mnie spotkało ze strony naszych izb to kontrola za kontrolą.

#34  2012.01.07 16:40:24 ~gość

A żeby ich trafiło. Izby PiP są niepotrzebne nikomu, prócz nawiedzonych, nieżyciowych zatrudnionych tam pań

#35  2012.01.07 16:58:06 ~Ulina

Kiedy ja zaczynałam pracę ponad 30 lat temu to nie istniał taki twór jak Izby Pielęgniarskie. Był Wydział Zdrowia a w nim Lekarz Wojewódzki i Pielęgniarka Wojewódzka,którzy wydawali Prawo Wykonywania Zawodu,którym można było posługiwać sie w całej Polsce,w kazdym miejscu pracy.A nie jak teraz PWZ obowiązuje tylko na terenie działania Izby.I nikt w Wydziale Zdrowia nie wołał od nas żadnych składek.Co do składek,płacą ją tylko pielęgniarki i połozne a nie musza płacic higienistki chociaz maja prawo korzystać ze wszystkich dofinansowań czy zapomóg z Izb.

#36  2012.01.07 19:09:53 klimcentrum

Izba moim zdaniem istnieje tylko do tego aby brać kasę. Szybciej zrobić kurs w jakiejś prywatnej instytucji niż w naszej kochanej izbie. Przez 17 lat pracy nigdy nie dostałam żadnej pożyczki, ani zapomogi. To kolejna moim zdaniem instytucja wzajemnej adoracji gdzie wybory równa się zmiana stołków. Znam kilka osób które weszły w konflikt z pracodawcą i kochana izba umyła ręce a strasznie miała pomagać. Porażka i tyle.

#37  2012.01.08 18:48:46 ~piel

Piszmy do izb podania o zapomogi na zapłacenie składek. Pracuję w szkole i swój głodowy kontrakt zawdzięczam właśnie Izbom . Teraz chcą mnie jeszcze dobić tymi absurdalnymi składkami. A jak dbały o nasze interesy rok temu , kiedy z proponowanych przez fundusz podwyżek 10 zł dostałyśmy zaledwie 4zł na rok. Nawet nie potrafiły Kochane Panie utrzymać dla nas stawki , którą sam Prezes NFZ zaproponował. Najpierw praca później płaca. Jeśli wynegocjujecie dla nas korzystne zapisy kontraktów i podwyżkę stawki to dostaniecie swoje pieniądze . Do tej pory będę płacić tylko kwotę od swojego kontraktu i ani grosza więcej. Jeśli ktoś będzie zbierał podpisy do Prezydenta za odwołaniem izb macie mój podpis.

#38  2012.01.12 16:53:33 ~gość

Higienistki pracują na kontrakcie z funduszem nie ponosząc żadnych składek na żadne izby i całkiem fajnie funkcjonują. Swoje sprawy załatwiają w urzędach państwowych i nie muszą mieć żadnych zezwoleń związkowych , wniosek z tego, że taki twór jak izby pielęgniarskie wcale nie jest potrzebny, co to nic nie robi tylko nasze dochody przejada

#39  2012.01.12 21:30:25 ~zulu gula

Panie Mariuszu! Prosimy zabrać głos w tej sprawie, prosimy o pomoc! Gdzie pisać? Co robić?

#40  2012.01.13 15:52:39 ~Redaktor M

Nic nie robic.Jest dobże

#41  2012.01.13 19:39:12 ~gość

Dla kogo? bo chyba nie dla pracujących pielęgniarek

#42  2012.01.15 18:31:30 ~zulu gula

Koleżanko, bardzo proszę nie podszywać się pod Redaktora M.Fałszywką śmierdzi na odległość! Ponaglam prośbę do pana Mariusza.

#43  2012.01.16 17:34:29 ~Redaktor M

Najlepiej domagac sie od kogos,by zrobił dobże ! Mnie jest dobże i co mam robic.Redaguję sobie nowe nowinki czytam komentarze,śmieje sie z was i co?

#44  2012.01.18 11:29:59 ~piel środ

Koleżanki,ciekawa jestem jaka jest różnica między pielęgniarką zatrudnioną na etacie a pielęgniarką prowadzącą samodzielnie działalność (kontrakt z NFZ)? Dlaczego nasze składki na PIPiP wzrosły aż o 100%Koleżanki,może to jest" nagroda "za naszą samodzielność,zaradność?

#45  2012.01.18 11:41:05 ~ja

Do Redaktora- nie podszywaj się pod redaktora M. Redaktor M nie robi błędów ortograficznych:-) -dobrze a nie dobże, dobrze?

#46  2012.01.18 22:29:56 ~Redaktor

OK.Lepiel znam angielski niz polską ortografię! OK

#47  2012.01.21 21:53:16 ~załamka

Co za ździerstwo, mam płacić na te mohery ponad 450 zł rocznie, a za ponad 240 godzin mam na rękę 2500, nic mi nie chcą dofinansować, bo się nie należy na działalności, gdyż oryginał faktur mam w papierach księgowych do izby skarbowej, a one też chcą oryginały,nawet paniusie xero nie chcą zrobić ( 5 kartek)bo szefowa nie pozwala, a ciekawe kto szefową i te paniusie utrzymuje, ZLIKWIDOWAĆ TEN TWÓR BO I TAK NICZEGO NIE JEST W STANIE NAM WYWALCZYć, niech te z izb płacą po 100 zł miesięcznie skoro takie bogate,dzwonić do naczelnej izby i żądać zmian do d.py z takimi przedstawicielkami dawno nie warto płacić ale nie pozwolą bo z czego by żyły te wszystkie moherozje przemądrzałe BU.

#48  2012.01.29 22:00:33 ~Justa

Co to ma znaczyć jak mozna podnosić składki aż o tyle? Skoro nasza przynależnośc od izb jest niezgodna z Konstytucją! Te panie chyba zapomniały po co tam są! Jak dla mnnie to izy powinny byc zlikwidowane!

#49  2012.02.07 16:01:29 ~piel...

Prawdziwa odsłona uczciwości w kształceniu a przede wszystkim w odbywaniu praktyk zawodowych.Czy wszystkie mgr-ki, licencjatki uczciwie zaliczyły praktyki w oddziałach ? Sprawy mają się tak ,że koleżanki załatwiają pieczątki i podpisy ,nie widząc oddziału na oczy.Licencjat to fikcja i zarobek dla wykładowców z unijnej kasy.Co w tej sprawie robi samorząd za nasze składki?

#50  2012.06.13 19:15:38 ~piel

Proszę mi powiedzieć od kiedy to pielęgniarka naczelna ma swoją sekretarkę wynagradzaną lepiej jak lekarz?

#51  2013.05.06 16:49:49 ~jolka

nie pracyję już w zawodzie 10lat ale to co piszecie to jakaś paranoja żeby w dzisiejszych czasach w dobie rozwiniętego internetu jeszcze istniały skostniałe izby piel.jestem za likwidacją wszystkich oprócz wojewódzkich ,zostawić 16 oddziałów i wystarczy tej biurokracji

#52  2013.06.12 12:00:27 ~Hania

Powiedzcie mi co zrobić, jeśli moja była szefowa nie odprowadzała mi skladek pielęgniarskich i teraz muszę to zapłacić. Mogę od niej rządać zwrotu?

#53  2014.05.12 11:08:00 ~wkurzona!

ZLIKWIDOWAĆ IZBY!

#54  2014.12.17 08:55:07 ~Teresa

No i rozpętała się burza. Moje koleżanki, które przeszły na emeryturę 12 i więcej lat temu zaczęły dostawać pisma z OIPiP celem złożenia oświadczenia o zaprzestaniu zawodu, zwrotu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz dokonania opłaty 200 zł za zaległe składki od 2012r Tak to zrozumiały.Osoby te będąc na emeryturze nigdy nie pracowały. Pracując zakład pracy przekazywał składki do OIPiP Skoro został rozwiązany stosunek pracy automatycznie przestały wpływać składki o czym zakład powinien wystosować odpowiednią informację. Kto informował nas wówczas o takich procedurach . Teraz Izby przypomniały sobie o nas jak chodzi o pieniądze. To nie może być prawdą

#55  2014.12.31 09:48:56 ~oszukana

Zgadzam się ze wszystkimi pielęgniarkami ,które jak ja cale 35 lat zostają okradane w postaci haraczu na rzecz magnatek ze sztabu dowodzenia .Mówię dopiero teraz dość nie płacę składek nie może mi nikt ograniczać mojej wolnosci i narzucać przymusu utrzymywania ciepłych posadek.Do dzisiaj nie pomogły ani wsparły ani nie poparły mnie w niczym a nawet nie wiedza czy ja istnieje bo istnieje tylko moja składka jak przestanę płacicf to dopiero będę rozpoznawalna, żenada doooooość wyzysku i tych dziadowskich zarobków

Dodaj komentarz