Zaproponowane przez resort zdrowia zmany w wykazie specjalizacji i kursów kwalifikacyjnych, wzbudziły duże zainteresowanie użytkowników Portalu.

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

 

Portal Pielęgniarek i Położnych w 2011 roku to:

3 mln odsłon,

milion odwiedzin,

430 000 unikalnych użytkowników.

Ja

Projektowane przez ministerstwo zdrowia zmiany w wykazie specjalizacji oraz kursów kwalifikacyjnych, które mogą odbywać pielęgniarki i położne wywołały na Portalu Pielęgniarek i Położnych duże zainteresowanie.

Projektowane zmiany przedstawiliśmy w podziale na zmiany dotyczące wykazu:

- szkoleń specjalizacyjnych (ponad 100 komentarzy);

- kursów kwalifikacyjnych (40 komentarzy).

Poniżej cytuję interpelację poselska w przedmiotowej sprawie. Natomiast pierwszy komentarz redakcyjny przedstawimy w poniedziałek 6 lutego.

Organizacje oraz stowarzyszenia zapraszamy do przedstawienia opini w przedmiotowej sprawie, poprzez publikację na Portalu swoich stanowisk, które można przesyłać na adres redakcji Portalu: biuro@pielegniarki.info.pl

Mariusz Mielcarek

.

Interpelacja do Ministra Zdrowia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia, dotyczącego wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne

Szanowny Panie Ministrze!
Do środowiska pielęgniarskiego dotarł właśnie projekt zmian, jakie Ministerstwo Zdrowia przygotowało odnośnie wykazu dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i w związku z tym dziedzin kursów kwalifikacyjnych. Najważniejszą zmianą zapowiadaną w projekcie jest włączenie opieki paliatywnej do opieki onkologicznej i opieki długoterminowej. W paragrafie 1 ustęp 1 wspomnianego projektu wyodrębniono szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek włączając dotychczasowe specjalizacje, jako „moduły programowe specjalizacji”. W ten sposób szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa np. zachowawczego uwzględnia moduł pielęgniarstwa kardiologicznego, neurologicznego, nefrologicznego i diabetologicznego.  Podobnie pielęgniarstwo pediatryczne uwzględnia moduł pielęgniarstwa neonatoligcznego, środowiska nauczania i wychowania, pediatryczną opiekę paliatywną oraz pielęgniarstwo onkologiczne w pediatrii; opieka długoterminowa – moduł pielęgniarstwa geriatrycznego, opieki paliatywnej, pielęgniarstwa neurologicznego.
Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, komentując projekt, zwraca uwagę na brak uzasadnienia dla łączenia opieki paliatywnej z innymi specjalizacjami z jednoczesnym wykreśleniem samodzielnej specjalizacji z dziedziny pielęgniarstwa opieki paliatywnej. Wykazuje również konieczność szczególnego kształcenia pielęgniarek opieki paliatywnej, jako wysoko profesjonalnych członków interdyscyplinarnego zespołu opieki paliatywnej, jak również osób o szczególnej wrażliwości, których zadaniem jest nie tylko ulga w cierpieniu chorego, ale towarzyszenie mu w odchodzeniu, wsparcie dla niego i rodziny w ostatnich chwilach życia. Podczas, gdy wszystkie inne specjalizacje nastawione są na wsparcie w wychodzeniu z choroby i powrotu do aktywnego życia.

Wobec wielu zastrzeżeń do projektu, płynących ze środowiska medycznego, w tym pielęgniarskiego, pragną spytać Pana Ministra:
Jakie było uzasadnienie dla proponowanych w projekcie zmian?
Czy w trakcie prac nad projektem uwzględniono głos specjalistów w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, które od podstaw budowane było w Polsce na przestrzeni ostatnich 30 lat i dziś nie odbiega od światowych standardów rozszerzających opiekę paliatywną na pacjentów u kresu życia z powodu chorób przewlekłych; niepoddających się leczeniu przyczynowemu; wymagających intensywnego leczenia objawowego; wsparcia psychicznego, społecznego i duchowego?
Czy Ministerstwo Zdrowia przewiduje szerokie konsultacje branżowe ze związkami zawodowymi pielęgniarek, w sprawie projektu rozporządzenia?

Z wyrazami szacunku         
Poseł na Sejm RP
Szymon Giżyński

25 stycznia 2012 roku

Komentarze użytkowników

#1  2012.02.02 20:53:59 ~gość !

Wspaniale! Prezesi stowarzyszeń, posłowie i wiele innych osób wypowiada śię na temat idiotycznego pomysłu MZ w sprawie specjalizacji a najdroższa instytucja jakim jest samorząd tj.Naczelna Rada nabiera wody w usta i myśli że temat przemilczy. Fatalnie że mamy takich przedstawicieli naszego środowiska a tak wiele Im płacimy!

#2  2012.02.03 00:34:11 ~POkarany

Ale przecież Giżyński jest z PIS! Czy zdecydowanie PO-wski elektorat pielęgniarski, nie powinien stanowczo potępić, odciąć się i zbojkotować tej interpelacji! Przecież niezjedzenie kolacji to jeszcze nie głodówka! Milczarek! Nie kąsaj pańskiej ręki, która Cię karmi! PS: Ostatnie i jedyne, znaczące podwyżki płac nielekarskiego personelu medycznego od kilkunastu lat, miały miejsce za rządów PIS! Historia zatacza koło? Skowyt wyborców PO. bezcenne!

#3  2012.02.03 13:41:50 ~ja

Święta prawda, tak było.

#4  2012.02.03 15:35:24 ~gość

Samorząd milczy bo pewnie sam w tym maczał palce, Przy opracowywaniu nowych specjalizacji co niektórym kapnie całkiem spora kasa .oczywiście jak zwykle zapłacimy my.A że to kompletnie poroniony pomysł to już się nie liczy .liczy się kasa , kasa, kasa.

#5  2012.02.05 20:07:10 ~Monika30

Sądzę, że to dobre założenia MZ. Nie widzę sensu, aby specjalizacje w zawodzie pielęgniarki miały tak wąski zakres. W takiej konfiguracji nasze kompetencje będą miały szerszy zasięg.Mój pracodawca uzasadnia awans poziomy pielęgniarki, która ukończyła specjalizację od profilu oddziału , a mianowicie jeśli pielęgniarka ukończy specjalizację operacyjną, a pracuje na chirurgii nie zostanie podwyższone jej uposażenie zasadnicze. Sama ukończyłam specjalizację pediatryczną i niestety nie posiadam kwalifikacji pielęgniarki neonatologicznej, a bardzo zależy mi na pracy z maleńkimi pacjentem i niestety muszę zainwestować w kurs kwalifikacyjny. Ale to jest moje zdanie. Pozdrawiam wszystkie specjalistki.

#6  2012.02.05 20:20:01 ~szkolna

Zapraszam więc do pracy w szkole , bo wcieleniu tych założeń będziesz miała również i takie uprawnienia. Przypominam tylko, że wykonuje się tu czynności przedlekarskie i to Ty będziesz decydować czy rodzic ma się zgłosić z dzieckiem do lekarza ? dotyczy to zarówno testów profilaktycznych jak i I pomocy.Nie ma oddziałowej , nie ma lekarza, który zleci. To ty jesteś szefem. Fajna praca zapraszam.

#7  2012.02.05 21:11:17 ~gość

Kierunki specjalizacji powinny być takie jakie są zakresy w których pracują pielęgniarki. Całą tą szopkę z redukcją specjalizacji moim zdaniem wymyślono ze względu na pielęgniarki środowiskowe, które zmarnowały 12 lat na użeranie się z lekarzami i pielęgniarkami z POZ w walce o pieniądze i nic nie robienie. Niczym konstruktywnym nie mogą się wykazać , brak standardów, monitoringu jakości wykonywanych świadczeń ,pomysłu na długofalowe działania, pozostawia je ciągle w statusie gotowości do pracy i pracy na zlecenie lekarza. Liczą więc, że przyznane mln na rozwój opieki geriatrycznej uratuje im tyłek. Bez pracy nie ma kołaczy. niestety.

#8  2012.02.07 19:13:22 ~gość

Z tą nową reformą w kursach to jakaś kpina. Były wycieczki na koszt państwa i Izb do krajów Unii, Państwo szumnie pojechało patrzeć , podglądać , szkolić się jak tam jest , by przenieść to na teren Polski.po wielu mordęgach ustalono i opracowano rodzaje i kształt kursów i szkoleń specjalistycznych. Tworzono nowe oddziały, paliatywne, geriatryczne, poradnie cukrzycowe, oddziały ratunkowe i kardiologiczne. Ze szkół odeszli lekarze, pielęgniarkom szkolnym dano samodzielność. Wydawałoby się że teraz to tylko wystarczą zmiany kosmetyczne i pozwoli się tym kierunkom na dalszy rozwój. Tymczasem wprowadza się rewolucję i wszystko wywraca się do góry nogami ,bo zachód tak chce, podobno". Czy my musimy tak ślepo iść w ten zachód , który jak mu się bliżej przyjrzeć w cale taki akuratny nie jest. Może trochę poczekajmy , aż ten zachód do nas przyjdzie sam , a nie wychodźmy przed orkiestrę. Zostawmy co sprawdzone i w naszym kraju działa nie niszczmy wszystkiego , nie mając czym tego zastąpić.

#9  2012.02.08 21:25:33 ~kika

Pomysł na likwidację właśnie tych wybranych kierunków kursów i specjalizacji jest zupełnie chybiony.Czy kryterium do skreśleń była dobra współpraca pielęgniarsko- lekarska.Praca zespołów terapeutycznych w tych dziedzinach bardzo dobrze rokuje na przyszłość dla chorych. Komu zatem przeszkadza, że stosunki interpersonalne między lekarzami i pielęgniarkami dobrze się układają i min. te grupy z korzyścią dla pacjenta współpracują? , czego nie można powiedzieć o pielęgniarstwie środowiskowym i Lekarzach POZ.

#10  2012.02.17 21:14:16 ~Grace

Jestem zdumiona taka decyzją. Wszędzie na zachodzie istnieje specjalizacja nefrologiczna.W Polsce ma jej nie być ? Cofamy się .Pielęgniarstwo w naszym kraju to jakies nieporozumienie.Tam na zachodzie pielegniarki specjalistki prowadza cale oddziały stacji dializ .Lekarz przyjeżdża tylko na wizytę. Powinniśmy zareagować zdecydowanie w naszym środowisku . Proszę o to wszystkie pielegniarki .Nie pozwolmy aby nasze pielęgniarstwo było takie zacofane.

#11  2012.02.20 16:48:16 ~pomysłowa

To skutek oszczędności,może warto ponownie zaproponować likwidację lub co najmniej zmniejszenie ilości Izb.Ja jestem za rozwiązaniem Tego Tworu.Znalazło by się sporo szmalu z naszych przymusowych składek i dotacji z Ministerstwa Zdrowia.Panie z Izb walczą tylko wtedy,gdy ma być zmieniona jakaś ustawa tycząca się samego funkcjonowania Świętej Izby.Choćby ukarania pielęgniarki lub ustalania składek,czy swoich pensji.Dokształcanie pielęgniarek? zapewne nie mają z tego dochodu.

#12  2012.03.11 18:15:14 ~magda

Likwidacja specjalizacji to porażka. Nie pozwólmy na regres w naszym zawodzie!

Dodaj komentarz