Jacy jesteśmy? My polskie pielęgniarki i położne? Jako środowisko zawodowe? Strajk w Koninie. Mierne zainteresowanie na Portalu. Strajk pielęgniarek w Kenii. Jednego dnia tematem zainteresowało się . . . prawie 3 000 osób. Zapraszam. Spójrzmy w SIEBIE!

Pielęgniarstwo 2012.

 

Od 6 lat prowadząc Portal i Gazetę oraz Sklep Pielęgniarek i Położnych mam możliwość obserwacji stopnia zainteresowania użytkowników Portalu różnymi tematami. Myślę, że byłby to dobry temat na jakąś ciekawą pracę badawczą. 

Jedną z czytelnych prawidłowości zauważalnych w omawianym zakresie jest zdecydowanie mierne zainteresowanie problematyką protestów pielęgniarek i położnych. Protestów i strajków płacowych w poszczególnych szpitalach. Natomiast w dniu 9 marca zamieściłem w aktualnościach link: 25 tysięcy pielęgniarek i pielęgniarzy zostało zwolnionych ze skutkiem natychmiastowym. Prawie wszystkie w kraju!  W pierwszej dobie na ten link weszło prawie 3 000 osób!

Oglądalność informacji o strajku pielęgniarek i położnych w Koninie (od dnia publikacji do dzisiaj):

1 marca - 600 odwiedzin

12 marca - 300 odwiedzin

13 marca - 90 odwiedzin.

 

Oglądalność informacji o strajku pielęgniarek i położnych w Kenii (od dnia publikacji do dzisiaj):

 

 

9 marca - 4 451 odwiedzin

Jakieś sugestie?

Mariusz Mielcarek