Bezpłatne szkolenia! 560 pielęgniarek będzie mogło odbyć kurs specjalistyczny resuscytacja - krążeniowo - oddechowa i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Portal Pielęgniarek i Położnych w 2011 roku to:

3 mln odsłon,

milion odwiedzin,

430 000 unikalnych użytkowników.

.

Kurs specjalistyczny i kurs kwalifikacyjny stanowi pakiet. Organizator szkoleń zobowiązany jest rozpocząć prowadzenie pakietu po uprzednim przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego (przy czym pod pojęciem rozpoczęcia pakietu rozumie się datę rozpoczęcia zajęć w ramach kursu specjalistycznego). Organizatorzy kursów  nie mogą pobierać od uczestników pakietu jakichkolwiek opłat związanych z udziałem w pakiecie, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy uczestnik pakietu zrezygnuje z udziału w pakiecie lub nie złoży z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego dla kursu kwalifikacyjnego, za wyjątkiem wypadków losowych.

Jakie wymogi musi spełnić pielęgniarka, która zamierza odbyć powyższe szkolenie?

1) posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
2) posiadanie co najmniej 6-miesięcznego stażu pracy w zawodzie,
3) posiadanie aktualne zatrudnienie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast w przypadku, kiedy w postępowaniu kwalifikacyjnym o miejsce ubiega się więcej niż jedna osoba z jednakową wymaganą liczbą punktów uzyskaną z egzaminu wstępnego z wynikiem pomyślnym, stosuje się dodatkowe kryteria:

1) zatrudnienie w systemie ratownictwa medycznego (2pkt.)
2) staż pracy w systemie ratownictwa medycznego (każdy rok to 1 pkt.)

Powyższe informacje i poniższy wykaz pochodzą z materiałów przetargowych.

Mariusz Mielcarek

Województwo:

DOLNOŚLĄSKIE
G.B. MANAGEMENT DZIAŁ DOSKONALENIA KADR MEDYCZNYCH GHEEK JAGDISH, BOBER-GHEEK BOGUMIŁA, UL. TRZEBNICKA 42, POK. 14, 50-230 WROCŁAW
KUJAWSKO – POMORSKIE
STOWARZYSZENIE IM. SUE RYDER, UL. POWSTAŃCÓW 6, 86-050 SOLEC KUJAWSKI
LUBELSKIE
OŚRODEK KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOśNYCH SP. Z O.O., UL. RYMANOWSKA 3, 35-083 RZESZÓW
LUBUSKIE
G.B. MANAGEMENT DZIAŁ DOSKONALENIA KADR MEDYCZNYCH GHEEK JAGDISH, BOBER-GHEEK BOGUMIŁA, UL. TRZEBNICKA 42, POK. 14, 50-230 WROCŁAW
ŁÓDZKIE
ERUDIO BARTOSZ ZARĘBSKI, UL. ZIEMOWITA 19 M19, 92-413 ŁÓDŹ
MAŁOPOLSKIE
OŚRODEK KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOśNYCH SP. Z O.O., UL. RYMANOWSKA3, 35-083 RZESZÓW
MAZOWIECKIE
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W RADOMIU, UL. ALEKSANDROWICZA 5, 26-617 RADOM
OPOLSKIE
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO TEACHMED S.C. MAGDALENA OSIŃSKA-KURZYWILK, RAFAŁ KURZYWILK, UL. BORYSŁAWSKA 23, 45-316 OPOLE
PODKARPACKIE
„MEDIRES” BIENIEK & KUŚNIERZ SP. J., UL. SKUBISZA 9/6, 35-207 RZESZÓW
PODLASKIE
OŚRODEK SZKOLENIOWY „EKSPERT” DANUTA WIERZBICKA, UL. ZWYCIESTWA 10A, 15-703 BIAŁYSTOK
POMORSKIE
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOśNYCH W GDAŃSKU, UL. WYCZÓŁKOWSKIEGO 17A, 80-147 GDAŃSK
ŚLĄSKIE
MULTISERWIS, NZOZ PREV-MED ROBERT SCZENDZINA, UL. JAGIELLOŃSKA 2/8, 41-902 BYTOM
ŚWIĘTOKRZYSKIE
WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTOROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM, UL. AKADEMICKA 12, 27-400 STROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
WARMIŃSKO – MAZURSKIE
OŚRODEK KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOśNYCH SP. Z O.O., UL. RYMANOWSKA3, 35-083 RZESZÓW
WIELKOPOLSKIE
SERVMED, PAWEŁ DOBSKI, UL. ZŁOTOWSKA 63A, 60-184 POZNAŃ
ZACHODNIOPOMORSKIE
AGENCJA USŁUG OŚWIATOWYCH „OMNIBUS” SP. Z O.O., UL. KOŚCIUSZKI 1, 57-300 KŁODZKO

.