Komunikat resortu zdrowia w sprawie projektowanych zmian w wykazie kursów i specjalizacji.

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych.

Portal Pielęgniarek i Położnych w 2011 roku to:

3 mln odsłon,

milion odwiedzin,

430 000 unikalnych użytkowników.

.

 

Komunikat
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne
.

W związku z uwagami jakie wpływają do Ministerstwa Zdrowia do projektu rozporządzenia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, co następuje:
.

obowiązująca od dnia 1 stycznia 2012 r. ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, póz. 1039, z późn. zm.) zawiera w art. 74 ust. 2 delegację, zgodnie z którą minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia, dziedziny pielęgniarstwa oraz dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego przebiegu kształcenia podyplomowego oraz przydatność poszczególnych rodzajów kształcenia podyplomowego w zakresie zapewnienia realizacji opieki zdrowotnej.
W związku z powyższym projekt rozporządzenia został przekazany do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych celem zaopiniowania. Nie jest to jednak właściwy etap legislacyjny do kierowania uwag przez podmioty zewnętrzne.
W najbliższym czasie projekt ten zostanie przekazany do opiniowania, do konsultacji wewnętrznych, a następnie do konsultacji społecznych.
Ponadto projekt rozporządzenia zostanie również umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, w związku z czym będzie istniała możliwość zgłoszenia uwag w ramach tychże konsultacji.

                                            Dyrektor Departamentu

                                            Pielęgniarek i Położnych

                                            Beata Cholewka

.

Zobacz także:

Dział w aktualnościach: Projekt zmian w wykazie specjalizacji i kursów dla pielęgniarek i położnych Prawie 250 KOMENTARZY!

.

Komentarze użytkowników

#1  2012.04.02 19:20:58 ~piel

Czyżby twórcy tego bubla nadal trwali w postanowieniu do jego wprowadzenia w życie?

#2  2012.04.10 21:01:05 ~gość

Jak czytam te obecnie przygotowywane projekty rozporządzeń i ustaw to się pytam kto tym ignorantom i nieukom pozwala na tego rodzaju pracę. Czy do pisania tego typu dokumentów nie potrzeba mieć kwalifikacji? To przydałoby się chociaż zaświadczenie psychiatryczne o pełni zdrowia psychicznego , bo to co się dzieje zagrażać będzie życiu ludzi od poczęcia do naturalnej , tylko czy naprawdę -śmierci.

#3  2012.04.19 09:04:31 ~położna

A gdzie zniknęło zdejmowanie szwów z brzucha po cięciu ces.i operacjach ginekologicznych? , ktoś chce nam zabrać uprawnienia nabyte i zbić kasę na kolejnych kursach

Dodaj komentarz