Pielęgniarki szkolne. Poseł do ministra: przepisy regulujące czas pracy pielęgniarek szkolnych nie uwzględniają specyfiki wykonywanych zadań.

Pielęgniarstwo w środowisku wychowania i nauczania.

Szanowny Panie Ministrze,
Zagwarantowanie właściwej profilaktyki medycznej skierowanej do dzieci i młodzieży w szkole ma bardzo duże znaczenie. Pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania oraz higienistki szkolne wykonują szereg ważnych zadań zwiększając tym samym świadomość zdrowotną zarówno u samych uczniów, jak również u ich rodziców.
Czas pracy pielęgniarek i higienistek szkolnych regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Przepisy te nie uwzględniają jednak w wystarczającym stopniu specyfiki wykonywanych zadań oraz faktu, iż szczególnie w mniejszych miejscowościach jedna osoba wykonuje pracę w kilku, często znacznie oddalonych od siebie placówkach. Wymogi dotyczące czasu pracy oraz liczby godzin przeznaczonych na pobyt w poszczególnych szkołach winny być zatem dostosowane do indywidualnych warunków. Na terenach wiejskich, w sytuacji gdy jedna pielęgniarka obsługuje więcej niż 5 małych placówek powstaje rzeczywisty problem z realizacją zawartego w rozporządzeniu zapisu o 4 godzinnym dyżurze pielęgniarskim realizowanym raz w tygodniu w każdej ze szkół. Uelastycznienie tego zapisu spowoduje, że pielęgniarki szkolne i higienistki będą mogły dostosowywać swoje godziny pracy w sposób najlepiej dopasowany do planu zajęć w poszczególnych szkołach, a tym samym do rzeczywistych potrzeb uczniów.     
Bardzo proszę Pana Ministra o odpowiedź: czy znany jest Panu opisany wyżej problem, a także, czy i kiedy można się spodziewać zmiany wspomnianego przepisu w omawianym zakresie?

Poseł na Sejm RP

Krystyna Łybacka

5 kwietnia 2012 roku