Zobacz trzy powody, które według resoru zdrowia stanowią o fakcie niemożności ustalenia minimalnego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych. Trzeci nawet jest zabawny! "Ustalenie minimalnego wynagrodzenia mogłoby prowadzić do dalszego zubożenia pielęgniarek i położnych". A wydawało się, że radosna twórczość resoru zdrowia ma swoje granice.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Portal Pielęgniarek i Położnych w 2011 roku to:

3 mln odsłon,

milion odwiedzin,

430 000 unikalnych użytkowników.

.

Interpelacja w sprawie ustalenia minimalnego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pana posła Grzegorza Woźniaka, przekazaną przy piśmie z dnia 11 maja 2012 r., znak: SPS-023-4278/12, w sprawie ustalenia minimalnego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych na poziomie 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ponosi kierownik zakładu. Oznacza to, że kierownik danego zakładu podejmuje decyzje związane z zatrudnianiem na danych stanowiskach pracy osób posiadających wymagane przepisami kwalifikacje, ich wynagradzaniem, a także odpowiada za zapewnienie ciągłości niezbędnej opieki nad pacjentami.
Kwestie dotyczące wysokości minimalnego wynagrodzenia są corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-
Gospodarczych, zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.) i dotychczas żadna grupa zawodowa, poza nauczycielami, którym gwarantuje to Karta Nauczyciela, nie została objęta odrębną regulacją w tym zakresie.
Ponadto ogólny poziom wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach realizacji umów zawartych z oddziałami NFZ jest pochodną wykonania przez daną placówkę zakontraktowanej wartości świadczeń opieki zdrowotnej.
Mając na uwadze powyższe regulacje, należy wyjaśnić, że minister zdrowia nie posiada uprawnień do ingerowania w kwestie kształtowania poziomu wynagrodzeń w podmiotach leczniczych, w tym również w zakresie określania minimalnego wynagrodzenia dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. Z uwagi jednak na propozycję zgłaszaną przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych podczas prac nad projektem ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z późn. zm.) dotyczącą umieszczenia wysokości minimalnego wynagrodzenia w ww. ustawie, kwestia ta była rozważana zarówno w resorcie, jak i w parlamencie i nie spotkała się z akceptacją, ponieważ tego rodzaju zapisy:
— wymagałyby włączenia pielęgniarek i położnych do systemu wynagradzania państwowej sfery budżetowej, co spowodowałoby znaczne skutki finansowe dla budżetu państwa,
— byłyby skuteczne tylko wobec pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami i powodowałoby dyskryminację pozostałych pielęgniarek i położnych,
— mogłyby skłaniać pracodawców do proponowania zatrudnianym pielęgniarkom i położnym, w przeważającej części przypadków, minimalnego wynagrodzenia, co mogłoby prowadzić do dalszego ubożenia tych grup zawodowych.
Z poważaniem
Aleksander Sopliński - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Opublikowano na stronie internetowej sejmu w dniu 16 czerwca 2012 roku

.

Komentarze użytkowników

#1  2012.06.26 20:55:14 ~aga

Fantazja naszych decydentów nie zna granic. Nikt nie chce brać odpowiedzialności. Każdy myśli ,że My Pielęgniarki jesteśmy głupie i nie będziemy umiały się sprzeciwić i zjednoczyć. Koleżanki pokażmy ,że oni są w błędzie .Walczmy o swoje .są jeszcze minimalne normy zatrudnienia.

#2  2012.06.26 22:23:09 ~pesymistka

Jak to się stało, ze zawody pielęgniarki i położnej aż tak się zdegradowały? Jak zaczynałam pracę 20 lat temu miałyśmy większe kompetencje niż teraz po ukończonych studiach, specjalizacjach, wielu kursach doskonalących zawodowo. Zarobki też były wyższe szczególnie w porównaniu do lekarzy( teraz oni zarabiają 10 razy więcej niż my). Obserwując realia jedyne wyjście to albo solidarne odchodzenie od zawodu a jeśli ktoś jest na tyle młody to zmiana zawodu. Polecam lekturę na stronie MZ projekt procedury łagodzenia bólu porodowego, gdzie położna ma ukończyć szkolenie specjalizacyjne żeby sprawować opiekę nad pacjentką ze znieczuleniem regionalnym i gdzie mowa że nie gwarantuje się finansowania takiego szkolenia. Mamy się szkolić za własne środki finansowe a nawet minimalnego wynagrodzenia nIe chcą nam zapewnić. KOMPLETNY KANAŁ

#3  2012.06.26 23:54:22 ~ojjjj

Jeżeli prawdą jest, że„żadna grupa zawodowa, poza nauczycielami, którym gwarantuje to Karta Nauczyciela, nie została objęta odrębną regulacją w tym zakresie”- to na przykład Ust z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. 1982 nr31 poz.214 ) regulująca płace tej grupy w Art.21, nie obowiązuje.

#4  2012.06.27 07:54:41 ~eee

I właśnie dlatego w Tarnowskim za pracę w długoterminówce proponuja 6.80 netto za godzinę

#5  2012.06.27 11:03:04 ~moyra3

Postawmy się IZBOM - nic nie robią poza pilnowaniem własnych zarobków.Jeszcze bardziej żerują na pielęgniarkach

#6  2012.06.27 15:20:52 ~ojoj

Jeżeli prawdą jest „wrażliwość” na dyskryminowanie pielęgniarek, to fikcją jest albo nie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych.

#7  2012.06.27 20:12:05 ~m

Jak długo będziemy wykorzystywane za te śmieciowe wynagrodzenia?

#8  2012.06.27 21:27:19 [email protected]

Do #6 - wskazane przez Ciebie Rozporządzenie jak najbardziej obowiązuje (jeszcze. - niebawem będzie znów zmienione) ale tylko dla tych podmiotów leczniczych, które są założone przez wskazane w nim organy założycielskie. Mówiąc najprościej - stosuje się je w tych Zakładach, które utworzone zostały przez konkretne organy administracji (PAŃSTWOWEJ, SAMORZĄDOWEJ) różnego szczebla w celu świadczenia usług medycznych dla SWOICH PRACOWNIKÓW. W Polsce jest tylko kilka takich placówek. Pozdrawiam.

#9  2012.06.28 17:32:20 ~elama

Hehehehe psy szczekają a karawana idzie dalej.

#10  2012.06.28 19:09:08 ~xz

Straszą nas zwolnieniami, nawet koleżanki przełożone potrafią krzyczeć- ciesz się że masz pracę.Tak bardzo się pogubiły w swoich rolach, ze myślą że są od straszenia,nie mają pojęcia o prawdziwym pielęgniarstwie, bo studiowały na jakiś dziwnych uczelniach głupotę i chamstwo, nie pielęgniarstwo, to jest trauma i upadek pielęgniarstwa.

#11  2012.06.29 11:53:23 ~,,,,

To mwówi resort zdrowia! .No to koniec ,nie ma inteligencji.Kidyś były walki z partią robotniczo- chłopską.Teraz: zamienił stryjek siekierkę na kijek.A może na coś gorszego.

#12  2012.06.29 12:17:17 ~........

Niektóre pielęgniarki mają pensję niższą od przeciętnych emerytur,a te co roku są podwyższane o jakąś kwotę.Pensja pielęgniarki stoi w miejscu.Często jej nie wystarcza na opłaty. Państwo najchętniej zatruniłoby pielęgniarki za darmo.Jest to m.innymi dyskryminacja kobiet,bo w tym zawodzie pracują głównie kobiety.A czy pensje urzędników państwowych nie obciążają budżetu,może by te pomniejszyć,co tu się nie da ?

#13  2012.06.29 12:27:18 ~,,..

I najlepiej postawić jedną pielęgniarkę przy 50 pacjentach /za marne grosze/.A nad nią rzeszę rządzących,nadzorujących,aby wywiązała się ze swoich obowiązków.Jak ekonomów nad chłopem pańszczyźnianym.

#14  2012.06.29 13:17:40 ~gosć

dziś pielęgniarka to Niewolnik ,który nie ma nic do powiedzenia.Coraz więcej narzuca się na nią obowiązków ,nie dając nic w zamian.I tak np.wykonuje pracę rejestratorki ,pieęgniarki zabiegowej i jeszcze jakby to było mało zadania pielęgniarki rodzinnej.Trzy etaty obarczone ciężką pracą ,dużą odpowiedzialnością za JEDNA MARNA pensję.Czy ma prawo wyboru ? Koleżanki Każda z Was zna odpowiedz.To już AGOnIA PolSKiEGo pioelęgniarstwa ,służby.

#15  2012.07.03 03:17:59 ~marina

Bycie pielegniarka to tragedia. Chociaz w tamtym roku ukonczylam studia i praktykuje dopiero 1,5 roku to mam ochote ryczec z tej bezsilnosci i ciaglej walki o zachowanie GODNOSCI, kiedy wokol wiekszosc probuje cie zgnoic. Najgorsza grupa sa oczywiscie same pielegniarki.

#16  2012.07.03 09:45:03 ~;;;;

Pielęgniarki gnoją, bo są gnojone od góry.Gnoją przełożone,gnoją oddziałowe,gnoją izby, gnoi rząd,lekarze itd itp . Taka tu rządzi etyka.

#17  2012.07.03 10:14:29 ~;;;

,Arystoteles uważał, że bycie dobrym obywatelem jest możliwe tylko w dobrej wspólnocie. ,

#18  2012.07.03 23:36:04 ~do 17

Czy Arystotelesowi chodziło o to, że bycie dobrym obywatelem nie jest możliwe w nie dobrej wspólnocie ( tzn. wspólnocie o strukturze nie harmonijnej, zawierająca błędy konstrukcyjne, sprzeczności )?

#19  2012.07.05 20:21:30 ~Beata

PIELĘGNIARSTWO -ZAWÓD BEZ PRZYSZŁOŚCI { zlikwiddować szkoły, izby,po co młodym robić nadzieję,ze z tego będą mogły godnie żyć.

#20  2012.07.07 11:55:40 ~xxx

Potwierdzam ! Ten zawód został ,zgnojony, Psychicznie, nie jest możliwe wytrwanie w tym zawodzie na ,dłuższą metę,

#21  2012.07.08 15:26:12 ~mgr p-arz

Juz chyba 100 tny raz mowie ze pielegniarstwo w Polsce zostalo zbydlecone ! Pisze na niemieckiej klawiaturze ( SORRY ).Wyjezdzajcie z tej PARAFII - nie bedzie lepiej ! magister pielegniarz .

#22  2012.07.10 11:14:57 ~mgr

A przywileje nadal w rękach nauczycieli roczne płatne urlopy zdrowotne i 8 miesięcy pracy rocznej ! chorzy biedacy i pracują po 70-tce !

#23  2012.07.10 11:19:26 ~piel

Zgadza się 21. a tak w ogóle cieszą powyższe wpisy,dojrzalsze i merytoryczne, nie skaczemy sobie do oczu - oby tak dalej i ogólnopolski strajk w zasięgu . życzę mądrości i konsekwencji działań !

#24  2012.07.11 18:20:54 ~pielęgn.

W warszawskim SPZOZ po 35 latach pracy na etacie dostaję brutto 1800 zł.+ wysługa lat 360zł.Daje to ok.1500zł.netto.Premii nie było od 10 lat,skończyła się z odejściem "starego"dyrektora. Teraz czeka nas przekształcenie w spółkę i zwalnianie części załogi. Żadnych pieniędzy nadwyżkowych nie było(obiecane 3/4 z 40%nadwyżek z NFZ-wg m.Kopacz). Koleżanki na kontraktach harują po ok.300 godz./m-c,bo to jedyna i niewolnicza okazja zarobku. Rządzący pilnują swoich interesów,a nie naszych.Mają nas gdzieś! To żenujące ,że od lat upominamy się o naszą godność.Już zbliżono nasze pensje do najniższej krajowej.Wykorzystuje się fakt ,że nie możemy zostawić pacjenta i strajkować jak inne zawody.A żołądki i potrzeby mamy toż same z rządzącymi. Zdrowia dla wszystkich!

#25  2013.03.25 19:05:49 ~sylwia j

Witam wszystkich bardzo serdecznie.Ich wunsche euch Ein Frohes und Gesegnetes Ostterfest. A potem proszę zastanowić się nad nauka języka niemieckiego i nad wyjazdem do pracy do niemieckiego szpitala.Tam traktują Pania Pielęgniarkę należycie i z szacunkiem.pozdrawiam przyszla pielęgniarka

#26  2014.12.11 10:57:53 ~anna

Zamiast "z poważaniem" chyba "w głębokim poważaniu" miało być podpisane, korekta się nie wywiązała ;)

Dodaj komentarz