Zobacz informację o szkoleniach specjalizacyjnych i kursach kwalifikacyjnych, specjalistycznych oraz doskonalących dla pielęgniarek i położnych prowadzonych przez Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego.

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych.

mmm

 

.

OFERTA SZKOLEŃ

DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

.

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego we Wrocławiu specjalizuje się w organizacji szkoleń dla pielęgniarek i położnych w zakresie specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych, dokształcających, doskonalących.
Szkolenia realizujemy rzetelnie i profesjonalnie, zatrudniamy doświadczoną i wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną, w większości wykładowców Akademii Medycznej we Wrocławiu.
W trakcie naszych szkoleń uczymy jak wdrażać zasady Evidence Based Nursing Practice-EBNP czyli opieki pielęgniarskiej opartej na faktach. EBNP promuje rozwiązywanie dylematów klinicznych i pielęgnacyjnych w oparciu o najnowsze doniesienia. Absolwenci naszych szkoleń otrzymują po ich ukończeniu stosowne, zgodne z przepisami prawa, certyfikaty i zaświadczenia.
Zależy nam na tym, aby uczestnicy naszych szkoleń uzyskali specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności na najwyższym europejskim poziomie i czuli się w pełni usatysfakcjonowani.
Jesteśmy również organizatorem międzynarodowych konferencji naukowych z dziedziny pielęgniarstwa oraz wydawcą kwartalnika: Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia.
Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez nasz Ośrodek. Prowadzimy również szkolenia w miejscu pracy. 

 

SZCZEGÓŁOWA OFERTA SZKOLEŃ

DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Szczegóły i rejestracja na stronie organizatora szkoleń:

www.eckp.wroclaw.pl


Ogłaszamy nabór na następujące kursy specjalistyczne:

.

I. EDUKATOR W CUKRZYCY III EDYCJA - ROZPOCZĘCIE WRZESIEŃ 2012

Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
Cena promocyjna: 510 zł
Program: 7 dni ( sobota, niedziela)- zajęcia teoretyczne. Staż w tygodniu (6 dni x 7h)

II. WYKONYWANIE I INTERPRETACJA ZAPISU EKG - ROZPOCZĘCIE SIERPIEŃ I  WRZESIEŃ 2012

Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
Cena promocyjna: 250 zł
Program: 3 dni (sobota, niedziela)- zajęcia teoretyczne.
Staż w tygodniu (7 dni x 10h)

III. RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWA - ROZPOCZĘCIE WRZESIEŃ 2012

Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
Cena promocyjna: 359 zł
Program: 7 dni ( sobota, niedziela)- zajęcia teoretyczne. Staż w tygodniu (6 dni x 7h)
Oddział OIOM

IV. SZCZEPIENIA OCHRONNE DLA PIELĘGNIAREK - WRZESIEŃ 2012

Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
Cena promocyjna: 310 zł
Program: 2 weekendy, zajęcia teoretyczne odbywają się w soboty i niedziele.
Zajęcia praktyczne: staż w tygodniu ( 6 dni x 7,5 h)

V. LECZENIE RAN DLA PIELĘGNIAREK - ROZPOCZĘCIE WRZESIEŃ 2012

Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
Cena promocyjna: 490 zł
Program: 7 dni ( sobota, niedziela)- zajęcia teoretyczne. Staż w tygodniu (6 dni x 7h) Oddziały SOR, neurologii, chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej  

.

Ogłaszamy nabór na następujące kursy kwalifikacyjne:

Odpłatność w ratach!!!

I. PIELĘGNIARSTWO W OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ - ROZPOCZĘCIE WRZESIEŃ  2012
Cena promocyjna: 1549 zł
Kurs trwa 3 miesiące, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym. Staże odbywają się w tygodniu.

II. PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE - ROZPOCZĘCIE WRZESIEŃ 2012
Cena promocyjna: 1549 zł
Kurs trwa 3 miesiące, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym. Staże odbywają się w tygodniu.

III. PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI   - ROZPOCZĘCIE WRZESIEŃ 2012
Koszt udziału w kursie: 1549,00 zł
Kurs trwa 3 miesiące, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym. Staże odbywają się w tygodniu.

IV. PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - ROZPOCZĘCIE  WRZESIEŃ 2012
Koszt udziału w kursie: 1549,00 zł
Kurs trwa 3 miesiące, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym. Staże odbywają się w tygodniu.

V. PIELĘGNIARSTWO ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA - ROZPOCZĘCIE WRZESIEŃ 2012
Koszt udziału w kursie: 1549,00 zł
Kurs trwa 3 miesiące, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym. Staże odbywają się w tygodniu.

VI. PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE - ROZPOCZĘCIE WRZESIEŃ 2012
Koszt udziału w kursie: 1549,00 zł
Kurs trwa 3 miesiące, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym. Staże odbywają się w tygodniu.

Ogłaszamy nabór na następujące specjalizacje:

Odpłatność w ratach!!!

I. SPECJALIZCJA OPERACYJNA
Cena promocyjna: 5250 zł brutto/ osobę
ROZPOCZĘCIE 6 PAŹDZIERNIKA 2012
Czas trwania 20 miesięcy

II. SPECJALIZCJA NEONATOLOGICZNA DLA PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH
Cena promocyjna: 5250 zł brutto/ osobę
ROZPOCZĘCIE LISOTPAD 2012
Czas trwania 20 miesięcy

III. SPECJALIZACJA GERIATRYCZNA
Cena promocyjna: 5250 zł brutto/ osobę
ROZPOCZĘCIE 6 PAŹDZIERNIKA 2012
Czas trwania 20 miesięcy

IV. SPECJALIZACJA ZACHOWAWCZA
Cena promocyjna: 5250 zł brutto/ osobę
ROZPOCZĘCIE 6 PAŹDZIERNIKA 2012
Czas trwania 20 miesięcy

V. SPECJALIZACJA POŁOŻNICZA DLA POŁOŻNYCH
Cena promocyjna: 5250 zł brutto/ osobę
ROZPOCZĘCIE PAŹDZIERNIK 2012
Czas trwania  20 miesięcy

VI. SPECJALIZACJA PEDIATRYCZNA
Cena promocyjna: 5250 zł brutto/ osobę
ROZPOCZĘCIE 6 PAŹDZIERNIKA 2012
Czas trwania  20 miesięcy

VII. SPECJALIZACJA KARDIOLOGICZNA
Cena promocyjna: 5250 zł brutto/ osobę
ROZPOCZĘCIE PAŹDZIERNIK 2012
Czas trwania  20 miesięcy

VIII. SPECJALIZACJA OPIEKI PALIATYWNEJ
Cena promocyjna: 5250 zł brutto/ osobę
ROZPOCZĘCIE LISTOPAD 2012
Czas trwania  20 miesięcy

XI. SPECJALIZACJA DIABETOLOGICZNA
Cena promocyjna: 5250 zł brutto/ osobę
ROZPOCZĘCIE PAŹDZIERNIK 2012
Czas trwania 20 miesięcy

X. SPECJALIZACJA EPIDEMIOLOGICZNA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Cena promocyjna: 5250 zł brutto/ osobę
ROZPOCZĘCIE PAŹDZIERNIK 2012
Czas trwania 20 miesięcy

XI. SPECJALIZACJA NEFROLOGICZNA
Cena promocyjna: 5250 zł brutto/ osobę
ROZPOCZĘCIE PAŹDZIERNIK 2012
Czas trwania 20 miesięcy

XII. SPECJALIZACJA RODZINNA DLA PIELĘGNIAREK
Cena promocyjna: 5250 zł brutto/ osobę
ROZPOCZĘCIE PAŹDZIERNIK 2012
Czas trwania 20 miesięcy

XIII. SPECJALIZACJA ANESTEZJOLOGICZNA I INTENSYWNEJ TERAPII
Cena promocyjna: 5250 zł brutto/ osobę
ROZPOCZĘCIE PAŹDZIERNIK 2012
Czas trwania 20 miesięcy

XIV. SPECJALIZACJA PSYCHIATRYCZNA
Cena promocyjna: 5250 zł brutto/ osobę
ROZPOCZĘCIE PAŹDZIERNIK 2012
Czas trwania 20 miesięcy

.

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego we Wrocławiu

www.eckp.wroclaw.pl  e-mail: [email protected]

tel. 783 371 474; 783 383 245; fax 71 750 30 67;

ul. Piłsudskiego 13, Wrocław; ASCO Business Center

.