Bezpłatne studia podyplomowe - zarządzanie w ochronie zdrowia - dla pielęgniarek naczelnych, przełożonych, oddziałowych, koordynujących i ich zastępców.

Bezpłane szkolenia dla pielęgniarek i położnych.

.

.

Bezpłatne studia podyplomowe

- Zarządzanie w ochronie zdrowia

 
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie realizuje projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Studia podyplomowe- Zarządzanie w ochronie zdrowia”. W ramach projektu odbędzie się 6 edycji studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania w ochronie zdrowia. Nabór na pierwszą i drugą edycję prowadzimy do 24 września. Zajęcia rozpoczną się w październiku br. (szczegółowy harmonogram zajęć jest dostępny na stronie projektu). Studia są dwusemestralne i trwają 160 godzin (10 zjazdów sobotnio-niedzielnych). 

Studia są bezpłatne, mają 100% dofinansowania z EFS. Uczestnicy w ramach projektu mają zagwarantowane: zwrot kosztów dojazdu (do 150 zł za jeden zjazd), noclegi, wyżywienie oraz materiały dydaktyczne.

Uczestnikami studiów mogą być pracownicy podmiotów leczniczych należących do kadry zarządzającej (tj. dyrektorzy, główni księgowi, kierownicy komórek organizacyjnych w tym ordynatorzy oraz pielęgniarki naczelne, pielęgniarki oddziałowe, pielęgniarki koordynujące  ich zastępcy etc.), zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie. 
Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie
www.podyplomowe.wszib.edu.pl w zakładce Zarządzanie w ochronie zdrowia – studia dofinansowane z EFS.
W przypadku pytań  prosimy o kontakt  z Biurem Rekrutacji:
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
al. Kijowska 14, p. 10, 30-079 Kraków, 
pon-pt. 8:00-16:00, 
+48 12 635 68 58
+48 12 635 68 59
+48 12 635 68 66
[email protected] ; www.podyplomowe.wszib.edu.pl

.