Podajemy wykaz 10 uczelni, które podpisały umowy o prowadzenie BEZPŁATNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH.

Bezpłane studia dla pielęgniarek i położnych.

 

Zobacz także: Aktualności według działów - bezpłatne studia podyplomowe dla pielęgniarek i położnych - zarządzanie w podmiotach leczniczych. Czytano PONAD 15 TYSIECY razy! ZAMIESZCZONO PONAD 70 KOMENTARZY!

 

1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kopernikańska Akademia Menadżera Służby Zdrowia
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
2. Uniwersytet Warszawski (Wydział Zarzadzania)
Podyplomowe studia menadżerskie -zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
3. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Podnoszenie kwalifikacji najlepszą inwestycją menadżera
Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
4. Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Ekonomicznych)
Studia podyplomowe „Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej”
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
5. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wsparcie menadżerskie dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi
ul. 1 Maja 50 40-287 Katowice
6. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Nowoczesne zarządzanie
ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
7. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
Nowoczesne zarządzanie w służbie Zdrowia- studia podyplomowe
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4 71-332 Szczecin
8. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Studia podyplomowe- zarządzanie w ochronie Zdrowia
ul. Kijowska 14 30-079 Kraków
9. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im prof. Edwarda F Szczepanika w Suwałkach
Profesjonalnie wykwalifikowana kadra zarządzająca w systemie ochrony Zdrowia
ul. Noniewicza 10, 16-400 Suwałki
10. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Profesjonalna kadra
ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Powyższy wykaz uczelni opublikowano na stronie internetowej instytucji odpowiedzialnej za prowadzenie przedmiotowego programu w dniu 2 sierpnia 2012 roku.

 

Uwaga! Powyżej przedstawiłem wykaz 10 uczelni, które już podpisały stosowne umowy o prowadzenie dofinansowanych studiów pomostowych podyplomowych. Kolejnych 14 uczelni podpisze umowy w najbliższym czasie (czas urlopów, a jedyną osobą uprawnioną do podpisania umowy jest rektor). Razem tych uczelni będzie 24. Wykaz tych uczelni można pobrać z dokumentu przedstawiajacego listę rankingową zgłoszonych przez dane uczelnie projektów. Pierwsze 24 uczelnie w przedmiotowym wykazie będą prowadzić dofinansowane studia. Zobacz powyższy wykaz. Dlatego oprócz uczelni mieszczących się w takich miastach jak: Toruń, Warszawa, Poznań, Katowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Szczecin, Kraków, Suwałki (uczelnie, które podpisały umowy) przedmiotowe studia będą prowadzić uczelnie z Olsztyna, Radomia, Stargardu Szczecińskiego, Legnicy, Bydgoszczy, Wrocławia, Lublina (uczelnie, które nie podpisały jeszcze umów). Należy dokładnie przestudiować listę uczelni, gdyż np. w danym mieście jest więcej niż jedna uczelnia prowadząca dofinansowane studia lub na jednej uczelni studia będą prowadzone odrębnie przez różne wydziały. Miejsc na dofinansowanych studiach jest około 5 000!

Studia mają się rozpocząć w najbliższym roku akademickim. Natomiast warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Poszczególne uczelnie uzyskały różną liczbę dofinansowanych miejsc. Może być taka sytuacja, że dana uczelnia będzie prowadzić nabór na kilka kolejnych edycji dofinansowanych studiów oraz, że studia odbywać się będą zarówno w roku akademickim 2012/2013 a kolejne edycje w roku 2013/2014.

Dobrze się stanie jeśli nasza grupa zawodowa będzie znaczącym beneficjentem programu dofinansowanych studiów w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia.

Życzę powodzenia i pozdrawiam użytkowników Portalu oraz Gazety i Sklepu Pielęgniarek i Położnych.

Mariusz Mielcarek