Rusza rekrutacja do projektu staży pielęgniarskich w Klinice Frankfurt Höchst. Uczestnicy projektu odbędą 2-tygodniowy staż zawodowy w Frankfurcie. Uwaga! Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.

Praca za granicą dla pielęgniarek.

.

.

.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Staże pielęgniarskie w Klinice Frankfurt Höchst trampoliną do kariery zawodowej

.

..

Projekt zatytułowany „Staże pielęgniarskie w Klinice Frankfurt Höchst trampoliną do kariery zawodowej” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy polska Agencją Zatrudnienia CLUB SILESIUS Sp. z o.o. a niemiecką Kliniką Frankfurt Höchst.
.

Realizacja projektu rozpocznie się 10 września 2012 roku.
.

Projekt jest realizowany w ramach projektów mobilności PLM Leonardo Da Vinci programu  LLP „Uczenie się przez całe życie” Leonardo Da Vinci.

.

!!!Udział w projekcie jest bezpłatny!!!

.

CELE PROJEKTU

.
Głównymi celami projektu jest:

  • nabycie przez uczestników doświadczeń oraz nowych umiejętności i kwalifikacji pielęgniarskich,
  • podniesienie kompetencji językowych uczestników w zakresie medycznego języka niemieckiego,
  • wspieranie międzynarodowej mobilności zawodowej na drodze staży zawodowych.

.

MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU

.
W ramach projektu uczestnicy odbędą 2-tygodniową praktykę w jednej z najbardziej renomowanych klinik w Niemczech - Klinikum Frankfurt Höchst
http://www.klinikumfrankfurt.de/.


Klinika Frankfurt Höchst to drugie co do wielkości w Hesji centrum medyczne i jedno z nielicznych typu „Maximalversorgung” co oznacza, iż klinika spełnia najwyższe normy w zakresie: absolutnie kompleksowego wachlarza oferowanych świadczeń zdrowotnych, wyposażenia technicznego, badań medycznych oraz kształcenia.

Obrazują to następujące dane: 78 000 m2 powierzchni, 17 specjalistycznych klinik, 20 oddziałów, 1000 łóżek, 20 sal operacyjnych, 2 200 pracowników, 33 500 pacjentów leczonych stacjonarnie i 70 000 ambulatoryjnie oraz 400 absolwentów ośrodka akademickiego rocznie.

To ośrodek z wielowiekową tradycją, w 2008 roku obchodził uroczystość 150 lat swojego istnienia.

.

DO KOGO KIEROWANY JEST PROJEKT?

.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

  • posiadające wykształcenie pielęgniarskie, w tym absolwentów, osoby pracujących jak i poszukujące pracy,
  • znające język niemiecki na poziomie komunikatywnym B1.

Komunikatywna znajomość języka niemieckiego jest niezbędna ze względu na fakt, iż wszystkie zajęcia stażowe (teoretyczne i praktyczne) w Niemczech będą prowadzone wyłącznie w języku niemieckim. W miejscu staży nie będzie tłumacza stąd od każdego w uczestników oczekuje się umiejętności swobodnego komunikowania się.

Przygotowawczy kurs językowy będzie miał na celu podniesienie już posiadanych kompetencji językowych i wzbogacenie ich o fachowe wyrażenia, zwroty z zakresu medycznego języka niemieckiego.
.

PRZEWIDYWANE FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW

.
1. Kurs przygotowawczy w kraju

Wyjazd na staż zagraniczny do Niemiec poprzedzony zostanie cyklem zajęć z zakresu zagadnień kulturowych, pedagogicznych oraz intensywnym kursem niemieckiego języka medycznego.


2. Dwutygodniowa praktyka w Klinice Frankfurt Höchst

Program staży praktyki przewiduje m.in. zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie:
Ponadto uczestnicy w czasie wolnym będą mieli okazję zwiedzić atrakcje Frankfurtu, poznać kulturę i kuchnię regionu Hesji oraz spotkać się z polskim personelem pielęgniarskim zatrudnionym w Klinice.


3. Moduł doradczy

Wszystkim uczestnikom zainteresowanym uznaniem kwalifikacji zawodowych w Niemczech zostanie udzielone  wsparcie w zakresie opracowania i złożenia wniosku o uznanie kwalifikacji pielęgniarskich.


4. Formy potwierdzenia nabytych umiejętności

Wszyscy uczestnicy otrzymają:

  • Certyfikat ukończenia specjalistycznego kursu niemieckiego języka medycznego,
  • Europass Mobilność- potwierdzenie partnera zagranicznego o odbytej praktyce zawodowej.


5. Koszty

W ramach realizowanego projektu uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów. Koszt kursu przygotowawczego, przejazdu, noclegu oraz wyżywienia pokryty zostanie w 100% ze środków unijnych.

.

Zobacz informacje o rekutacji!!!

.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”