Coś w pielęgniarstwie poszło do przodu! Od stycznia wzrasta .... wysokość składek ściąganych przez samorząd pip. Dlaczego? Bo poszła średnia krajowa w górę. Co ma piernik do wiatraka? A no, tak ustalił zjazd krajowy samorządu pip. Mimo protestów pielęgniarek i położnych.

Skladki członkowskie ściągane od pielęgniarek i położnych

 

.

Google Analytics

Portal Pielęgniarek i Położnych w 2012 roku to:

Prawie 3 miliony odsłon,

Prawie 1 milion odwiedzin,

Ponad 400 tysięcy unikalnych użytkowników.

Ponad 6 tysięcy KOMENTARZY!!!

.

Zjazd krajowy samorządu pip w 2011 roku ustalił, że składka w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, wynosi 1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego.

Tak ustalono mimo protestów pielęgniarek i położnych. Bowiem powyższe rozwiązanie przyjęte przez zjazd zaskutkowało podwyżką składek z 18 zł miesięcznie do 37,70 zł miesięcznie. Czyli o 100%.

Sprawę szeroko opisywałem na Portalu w aktualnościach w dziele -  NIE dla podwyżki składek na izby pip! Postulowałem wprowadzenie składki kwotowej w zamian składki procentowej.

Teraz mamy efekty powyższej sytuacji. Czyli wyższe składki ściągane przez izby pip od poszczególnych pielęgniarek i położnych i wyższe przychody dla izby. I wyższe pensje dla przewodniczących i wiceprzewodniczących izb pip.  I sekretarzy oraz skarbników. Bowiem ich wynagrodzenia to procent średniej krajowej!

Dlaczego?

Dzisiaj czyli 18 stycznia 2013 roku prezes GUS ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2012 r. wyniosło 3875,35 zł.

Wobec powyższego pielęgniarko i położno PAMIĘTAJ!

Miesięczna składka członkowska ściagana przez izby wzrasta z 37,70 zł w 2012 roku do 38,75 zł w 2013.

Zobacz: uchwała składkowa zjazdu samorządu pip

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz także:

Sztandary izby i związku pielęgniarek i położnych: WYPROWADZIĆ!!! Minister wydał rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Artykuł czytano ponad 5 500 razy. 56 KOMENTARZY!