Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki przeciwne odbywaniu przez położne kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii.

Wykaz kursów i specjalizacji dla pielęgniarek i położnych.

.

W styczniu 2012 roku ministerstwo zdrowia przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie nowego wykazu specjalizacji oraz szkoleń kwalifikacyjnych, które może odbywać pielęgniarka i położna.
Ministerstwo zdrowia zamierzało zlikwidować 8 z 18 specjalizacji, które mogły odbywać tylko pielęgniarki oraz proponowało aby specjalizacja kierowana dla położnych była tylko jedna: w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno - położniczego (zawierać ma moduł z pielęgniarstwa neonatologicznego i rodzinnego)!
Szczegóły tutaj.
Natomiast w zakresie kursów kwalifikacyjnych zamierzano zlikwidować 4 z 15 kursów kwalifikacyjnych, które mogły odbywać tylko pielęgniarki.
Szczegóły tutaj.

Natomiast w lipcu 2012 roku ministerstwo zdrowia publikuje kolejną wersję projektu wykazu kursów i specjalizacji, które będą mogły odbywać pielęgniarki i położne. Szczegóły tutaj.

Warto podkreslić, że dotychczas kursy kwalifikacyjne tylko dla położnych mogły być prowadzone w dziedzinie pielęgniarstwa:
1) rodzinnego,
2) promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
Teraz ministerstwo zdrowia zamierza do wykazu kursów przeznaczonych tylko dla położnych dopisać dwa rodzaje kursów w dziedzinie pielęgniarstwa, które wymieniam poniżej:

  1. anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii,
  2. operacyjnego w położnictwie i ginekologii.

Teraz na stronie Wyszukiwarki Szkoleń dla Pielęgniarek i Położnych prezentuję uwagi do przedmiotowego projektu tylko w kontekście pomysłu ministerstwa zdrowia, aby do wykazu szkoleń, które może odbywać położna dopisać kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii.

Zobacz szczegóły.

Mariusz Mielcarek