Poseł do ministra zdrowia: grożą nam niedobory personelu pielęgniarskiego. MZ: wiemy i działamy, prawie 10 000 osób uzyskało dyplom opiekuna medycznego.

Brak pielęgniarek.

 

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na pismo, znak: SPS-023-18394/13, z dnia 11 czerwca 2013 r. skierowane do ministra zdrowia, dotyczące interpelacji pana posła Piotra Zgorzelskiego i pana posła Jarosława Górczyńskiego w sprawie malejącej liczby pielęgniarek, uprzejmie proszę o przyjęcie następującej informacji.

-wyciąg-


Ministerstwo Zdrowia, dostrzegając problem dotyczący możliwości wystąpienia istotnych niedoborów personelu pielęgniarskiego w dłuższej perspektywie czasu, przy stale rosnącym zapotrzebowaniu społecznym na świadczenia pielęgnacyjne oraz opiekuńcze, podjęło już działania mające na celu zabezpieczenie realizacji tych świadczeń. Działania te dotyczyły m.in. wprowadzenia nowego zawodu – opiekuna medycznego. Zadaniem opiekuna medycznego jest pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych, pomoc w utrzymaniu aktywności społecznej oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów higieniczno-opiekuńczych pacjenta. Wprowadzenie do systemu opieki zdrowotnej osoby profesjonalnie przygotowanej do wykonywania czynności higieniczno-opiekuńczych powinno przyczynić się do efektywniejszego wykorzystania czasu pracy pielęgniarki. Nowy zawód, opiekuna medycznego, spotkał się z dużym zainteresowaniem, szczególnie absolwentów liceów. Przykładowo w okresie od 2009 r. do 2012 r. dyplom opiekuna medycznego uzyskało łącznie 9790 osób, wykazując tendencję do corocznego wzrostu liczebności absolwentów.

Sławomir Neumann - sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

lipiec 2013 rok

 

Zobacz komentarze na facebooku