"Dorzucając zadań dla pielęgniarki poz, likwiduje się opiekę długoterminowa. Z tego największy pożytek będzie znowu dla lekarzy poz."

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej 2014.

..................................................

Dzień dobry,
Panie Mariuszu, nawiązując do naszej rozmowy telefonicznej w sprawie
projektu z dnia 20 września 2013 r Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, wyrażam opinię, że takie rozwiązanie w mojej ocenie odbyłoby się z pokrzywdzeniem dla pielęgniarek świadczących usługi pielęgniarskie w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia w innych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej, jak chociażby w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej wykonywane w warunkach domowych. Należy moim zdaniem uwzględniać fakt, aby założenia tego projektu nie godziły w interesy pielęgniarek wykonujących swój zawód w innych rodzajach świadczeń oraz aby wprowadzanie nowego katalogu świadczeń dodatkowo finansowanych przez Fundusz nie odbyło się z ich pokrzywdzeniem.
 

Pragnę zaznaczyć, iż wycena osobodnia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej jest wielce zaniżona w stosunku do katalogu czynności pielęgniarki POZ.

 

Zobacz załacznik nr 1 do przedmiotowego projektu zarządzania.

Dane autorki korespondencji do wiadomości redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych 

.

Zobacz komentarze na Facebooku

.