Parlament Europejski poprawił dyrektywę. Absolwentki Liceum Medycznego zostały objęte systemem automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych w krajach UE!

Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek w krajach UE.

...................................

9 października Parlament Europejski w Strasburgu przyjął dzisiaj kluczową dla rynku wewnętrznego dyrektywę ws. uznawania kwalifikacji zawodowych, dzięki czemu uznawanie kwalifikacji w Unii Europejskiej stanie się prostsze i szybsze. Nowe przepisy mają ogromne znaczenie szczególnie dla polskich pielęgniarek i położnych, które 10 lat walczyły o automatyczne uznawanie kwalifikacji.
Poseł Małgorzata Handzlik złożyła w tej sprawie kluczowe poprawki. Jej zaangażowane na rzecz polskich pielęgniarek i położnych sprawiło, kwalifikacje zawodowe wszystkich polskich pielęgniarek i położnych będą uznawane na takich samych zasadach jak wszystkich innych pielęgniarek w Unii Europejskiej. Dotyczy to w szczególności absolwentek liceów medycznych czy studium medycznego, które stanowią ponad 70% czynnych zawodowo polskich pielęgniarek, a więc około 250 tyś pielęgniarek oraz około 40 tysięcy położnych.
Przyjęta dzisiaj dyrektywa stanowi odpowiedź na potrzeby państw członkowskich, w których występuje rosnący niedobór wykwalifikowanej siły roboczej, w szczególności w służbie zdrowia, w sektorze edukacji, a także w sektorach rozwijających się, takich jak budownictwo lub usługi dla przedsiębiorstw. Dokument przewiduje m.in. dobrowolne wprowadzenie Europejskiej Karty Zawodowej dla niektórych profesji, umożliwienie wykonywania zawodu w innym państwie członkowskim dzięki częściowemu dostępowi do zawodu, uaktualnia minimalne wymogi kształcenia czy wprowadza system wczesnego ostrzegania dla zawodów medycznych.

Powyższa informacja pochodzi ze strony internetowej europoseł Małgorzaty Handzlik

.

Zobacz co się zmieniło .... tutaj.

.

Zobacz komentarze na Facebooku

.