Pielęgniarko i położno! Jak na Twoim stanowisku pracy pracodawca zapobiega zranieniom i ekspozycji zawodowej? Masz teraz możliwość wypełnienia anonimowej ankiety online, a Twoja opinia zostanie przekazana w raporcie dla Komisji Europejskiej.

Pielęgniarstwo 2013.

.............................

Zranienie ostrym narzędziem lub igłą występuje, gdy dojdzie do przerwania ciągłości skóry. Nazywamy to zranieniem przezskórnym. Jeśli igła lub inny ostry przyrząd jest zanieczyszczony krwią lub innymi płynami ustrojowymi, występuje możliwość rozwoju niebezpiecznych infekcji. W przypadku tego rodzaju zdarzenia, w sytuacji wykonywania pracy, mamy do czynienia z ekspozycją zawodową na czynniki biologiczne (drogą krwi, płynami ustrojowymi lub poprzez zakażenia przenoszone przez krew).

10 maja 2010 r. została przyjęta przez instytucje Unii Europejskiej Dyrektywa 32/2010/UE, której celem jest zapobieganie zranieniom i infekcjom krwiopochodnym wśród pracowników/personelu ochrony zdrowia. Dyrektywa ta określa środki służące ocenie ryzyka, zapobieganiu zranieniom, prowadzeniu szkoleń, upowszechnianiu informacji i podnoszeniu świadomości pracowników, a także monitorowaniu i reagowaniu w sytuacji zranienia oraz wdrożenia postępowania poekspozycyjnego.

Jednakże, czy podjęto szczególne środki zapobiegające zranieniom i/lub przenoszeniu zakażenia w czasie świadczenia usług zdrowotnych, w miejscu pracy oraz podczas wykonywania czynności zawodowych z wykorzystaniem najbezpieczniejszego sprzętu? Czy w twoim miejscu pracy dokonuje się systematycznej oceny ryzyka i stosuje bezpieczne metody usuwania ostrych narzędzi medycznych?

2 grudnia 2013 r. będzie miał miejsce Europejski Szczyt Bezpieczeństwa Biologicznego, który odbędzie się w Warszawie. Podczas Szczytu będzie omawiany stan wdrażania przedmiotowej dyrektywy, do ustawodawstwa państw członkowskich.

W tym celu, Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarek uruchamia internetowy kwestionariusz, którego celem jest zgromadzenie informacji od pracowników ochrony zdrowia. Jest to próba oceny, jak dyrektywa funkcjonuje w codziennej praktyce. Wyniki zostaną przeanalizowane w postaci raportu, który zostanie przedstawiony na Szczycie.

Kwestionariusz online zajmuje 10 minut!

Termin badania do 11 listopada 2013 r.

Klikni w ten link aby wypełnić kwestonariusz

 

W imieniu organizatorów Szczytu

dr n. o zdr. Dorota Kilańska, mgr piel.
przewodnicząca Zarządu Oddziału
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Oddział w Łodzi

.

Zobacz także:

14 czerwca 2013 - Zraniłaś się ostrym narzędziem? Co z postępowaniem poekspozycyjnym? Szczepieniem? Czy ma znaczenie to czy masz umowę o pracę?

.