Zobacz, ile pielęgniarek i położnych wykonuje zadania zawodowe w podstawowej opiece zdrowotnej?

Pielegniarstwo 2013.

.......................................

Według danych opracowanych przez ministerstwo zdrowia na październikowe posiedzenie sejmowej komisji zdrowia wynika, że:

  1. liczba pielęgniarek zgłoszonych do realizacji świadczeń pielęgniarki POZ wynosi - 19 650,
  2. liczba położnych zgłoszonych do realizacji świadczeń położnej POZ wynosi - 6 217,
  3. liczba pielęgniarek / higienistek szkolnych udzielających świadczeń wynosi - 8 055.

W przedmiotowym opracowaniu zawarto informację, że powyższe dane mogą być szacunkowe gdyż, "nie uwzględniają powtórzeń międzyoddziałowych"

Mariusz Mielcarek

.