Ogólnopolski związek pip będzie szkolić dla "pozyskania umiejętności i kompetencji kluczowych w zakresie ..... GENDER", w celu "wzmocnienie potencjału w zakresie prowadzenia dialogu społecznego".

Działalność związku pip.

..........................................

Ogólnopolski związek pip uzyskał z UE środki finansowe w wysokości MILONA zlotych na przeprowadzenie szkoleń dla "liderów z 16 województw – 41 okręgów (608 kobiet i 32 mężczyzn). Liderzy organizacji – osoby pełniące funkcje zarządcze oraz osoby biorące udział w dialogu społecznym".

Celem projektu, w ramach którego zostaną przeprowadzone powyższe szkolenia to - "podniesienie wiedzy i umiejętności oraz wzmocnienie potencjału w zakresie prowadzenia dialogu społecznego w szczególności negocjacji, komunikacji i rozwiązywania konfliktów oraz usprawnienie procesu obiegu informacji i komunikacji".

W ramach realizacji projektu zostaną powołane Lokalne Centra Medyczne w 16 województwach, w których zostanie zatrudnionych 16 pracowników. To dla nich zostaną przeprowadzone jeszcze w tym roku "szkolenia – z kompetencji kluczowych (zdolność komunikacji, gender, procedury projektu). Wzmocnienie wizerunku organizacji poprzez podnoszenie specjalistycznych kwalifikacji".

W dokumentacji projektowej czytamy, że w ramach projektu zostaną przeprowadzone seminaria oraz szkolenia. Seminaria obejmą około 2 500 osób, szkolenia 640.

Seminaria będą odbywać się z "wykorzystaniem ekspertów z dziedziny prawa, ekonomii, psychologii". Natomiast dwudniowe, 16-godzinne szkolenia dotyczyć będą "pozyskania umiejętności z zakresu komunikacji, mediacji, gender, rozwiązywania konfliktów, dialogu społecznego".

Z dokumentacji projektowej wybrał

Mariusz Mielcarek

Zobacz komentarze na Facebooku