Pielęgniarki i położne w szpitalu same oskładkowały się na kancelarię prawną i wygrały w sądzie pracy batalię o "dodatek za pracę w sobotę"! Wyrok nieprawomocny zapadł 6 grudnia. GRATULUJEMY!

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

.......................................................

O sprawie na Portalu Pielęgniarek i Położnych informowaliśmy:

9 czerwca 2013 roku - VIDEO. Dyrektor szpitala, za zgodą zarządu związku pip zabrał "45% dodatek za pracę w soboty". Pielęgniarki powiedziały NIE!! Zobacz materiał video ...

17 września 2013 roku - Zobacz bieżącą informację w sprawie .....

.

Historia całej sprawy przedstawia się następująco.

Pielęgniarki szpitala w Radzyniu Podlaskim otrzymywały dodatek za pracę w soboty. W 2011 roku dyrekcja szpitala zlikwidowała dodatek za pracę w sobotę, przeznaczając zaoszczędzone pieniądze na podwyżki płac dla pielęgniarek. Takie rozwiązanie zostało przypieczętowane porozumieniem pomiędzy dyrekcją szpitala, a zarządem zakładowej organizacji pielęgniarek i położnych.

Sprawa nie jest oczywista z punktu widzenia prawnego co potwierdza fakt, że odmienne stanowisko w przedmiotowej sprawie miała Państwowa Inspekcja Pracy i Okręgowy Inspektor Pracy.

W kwietniu 2013 roku sześć pielęgniarek uzyskało w Sądzie Pracy korzystny wyrok, nakazujący natychmiastowe wypłacenie 45% (zaległego) dodatku za pracę w sobotę. Dyrekcja szpitala dostała sądowy nakaz wypłaty. Ale się odwołała.

Następnie ponad 160 pielęgniarek w czerwcu 2013 roku złożyło kolejne pozwy do Sądu Pracy.

Warto podkreślić, że pielęgniarki same się zorganizowały i dobrowolnie oskładkowały się na wynajęcie kancelarii prawnej.

W dniu 6 grudnia br. zapadł kolejny wyrok w przedmiotowej sprawie. Korzystny dla pielęgniarek. I dotyczy on wszystkich pielęgniarek i położnych pracujacych w szpitalu!

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie przedstawimy na Portalu wkrótce.

Przy pisaniu powyższej informacji korzystałem z artykułów zamieszczonych na stronie www.radzyniacy.pl oraz na stronie www.tvp.pl/lublin

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz komentarze na Facebooku

.


 

USTAWA
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej
-wyciąg-

Art. 99.
Pracownikom wykonującym zawód medyczny, zatrudnionym w systemie pracy zmianowej w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne przysługuje dodatek w wysokości:
1) co najmniej 65% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, obliczanej zgodnie z art. 98 ust. 3, za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej;
2) co najmniej 45% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, obliczanej zgodnie z art. 98 ust. 3, za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze dziennej w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.