Niedobór pielęgniarek w Wielkiej Brytanii.

Polish Nursing and Midwifery Portal

................................................

.

Portal Pielęgniarek i Położnych rozpoczyna swoją działalność w nowym obszarze dotyczącym pracy polskich pielęgniarek i położnych w Wielkiej Brytanii. Mam nadzieję, że praktyczny aspekt przekazywanych informacji w ramach nursingpoland.pl spotka się z zainteresowaniem polskich pielęgniarek zamierzających podjąć pracę w Anglii oraz tych, które już pracują w Wielkiej Brytanii. Zapraszamy na Facebook - Polish Nursing and Midwifery Portal

Mariusz Mielcarek

.

.

Niedobór pielęgniarek w Wielkiej Brytanii


Royal College of Nursing w grudniowym numerze swojego biuletynu (RCN Bulletin) pisze w alarmującym tonie o grożącym brytyjskiej służbie zdrowia kryzysie siły roboczej. Według danych zawartych w specjalnym raporcie w samej Anglii nieobsadzonych pozostaje blisko 20 tys. pełnowymiarowych stanowisk pracy, co przekłada się na 34 tys. pracowników. Te braki powodują z kolei znaczne obniżenie jakości pracy służby zdrowia, co zostało dowiedzione w innym badaniu, przeprowadzonym przez związek zawodowy UNISON. Raport prognozuje ponadto niedobór 47 tys. kwalifikowanych pielęgniarek w roku 2016.

Prezes RCN dr Peter Carter stwierdza, iż zbliżający się kryzys wymaga pilnych przedsięwzięć mogących zapewnić prawidłowe funkcjonowanie służby zdrowia oraz wzywa pracodawców do zagwarantowania “poziomu zatrudnienia na bezpiecznym poziomie”.

W celu załatania tej dziury około 22 procent trustów tj. związków przedsiębiorstw już prowadzi rekrutację za granicą (głównie w Hiszpanii, Portugalii i Irlandii), a 9 procent poważnie rozważa taką możliwość. Takie rozwiązanie tłumaczone jest przeważnie trudnościami w rekrutacji na niektóre stanowiska, m.in. związane z opieką nad osobami starszymi. RCN uznaje rekrutacja za granicą za rozwiązaniem niekorzystne w dłuższej perspektywie czasowej, choć w pewnym stopniu nieuniknione.

.

Michał Lewicki
International Relations Coordinator
Polish Nursing and Midwifery Portal
Email: [email protected]

.

Zobacz ostatnie wydanie RCN Bulletin - grudzień 2013

.

Facebook - Polish Nursing and Midwifery Portal

.

Zobacz więcej informacji w aktualnościach - Polskie pielęgniarki w Anglii

 

,