Wrocław - kursy specjalistyczne, kwalifikacyjne oraz specjalizacje dla pielęgniarek i położnych.

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych.

........................................

.

WROCŁAW

www.eckp.wroclaw.pl
tel. 71 797 57 57, 783 371 474, 783 383 245
Fax 71 750 30 67
ul. Piłsudskiego 13, Bydynek ASCO
50-048 Wrocław
e-mail:
[email protected]

.

Szanowni Państwo,


Ogłaszamy nabór na następujące KURSY SPECJALISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

 

KURS SPECJALISTYCZNY: LECZENIE RAN
Cena promocyjna: 490 zł
Termin: 07.03.2014 GODZINA 9:00

KURS SPECJALISTYCZNY: WYKONYWANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO
Cena promocyjna: 250 zł
Termin: KWIECIEŃ 2014

KURS SPECJALISTYCZNY: RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Cena promocyjna: 310 zł
Termin: 21.02.2014 GODZINA 16:00

KURS SPECJALISTYCZNY: WYKONYWANIE I OCENA TESTÓW SKÓRNYCH DLA PIELĘGNIAREK
Cena promocyjna: 340 zł
Termin: 22.02.2014 GODZINA 13:00

KURS SPECJALISTYCZNY: SZCZEPIENIA OCHRONNE DLA PIELĘGNIAREK
Cena promocyjna:280 zł
Termin: 07.03.2014 GODZINA 9:00

KURS SPECJALISTYCZNY: SZCZEPIENIA OCHRONNE NOWORODKÓW DLA POŁOŻNYCH
Cena promocyjna:190 zł
Termin: 07.03.2014 GODZINA 9:00

.

Ogłaszamy nabór na następujące KURSY KWALIFIKACYJNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:


PŁATNOŚĆ W 20 RATACH!


I. Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek:
PIELĘGNIARSTWO W OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ
Cena promocyjna: 1549,00 zł
TERMIN ROZPOCZĘCIA: 1 marca  2014
Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.  Staże odbywają się w tygodniu.

II. Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych:
PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE
Cena promocyjna: 1549,00 zł
TERMIN ROZPOCZĘCIA: 1 marca  2014
Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym. Staże odbywają się w tygodniu.

III. Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych:
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE
Cena promocyjna: 1549,00 zł
TERMIN ROZPOCZĘCIA:  1 marca  2014
Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym. Staże odbywają się w tygodniu.

IV. Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek:
PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI
Cena promocyjna: 1549,00 zł
PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA:   1 marca  2014
Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym. Staże odbywają się w  tygodniu.

V. Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek:
PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA PIELĘGNIAREK
Cena promocyjna: 1549,00 zł
PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA:  1 marca  2014
Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym. Staże odbywają się w  tygodniu.

VI. Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek:
PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA POŁOŻNYCH
Cena promocyjna: 1549,00 zł
PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA:  1 marca  2014
Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym. Staże odbywają się w  tygodniu.

VII. Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek:
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
Cena promocyjna: 1549,00 zł
PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA:  1 marca  2014
Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.  Staże odbywają się w tygodniu.


Ogłaszamy nabór na następujące SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:


PŁATNOŚĆ W 20 RATACH!

 


SPECJALIZACJA NEONATOLOGICZNA
Cena promocyjna: 5250 zł
Rozpoczęcie:15.03.2014 GODZINA 9:00, czas trwania 18 miesięcy

SPECJALIZACJA PSYCHIATRYCZNA
Cena promocyjna: 5250 zł
Rozpoczęcie:15.03.2014 GODZINA 9:00, czas trwania 18 miesięcy

SPECJALIZACJA KARDIOLOGICZNA
Cena promocyjna: 5250 zł
Rozpoczęcie:15.03.2014 GODZINA 9:00, czas trwania 18 miesięcy

SPECJALIZACJA POŁOŻNICZA DLA POŁOŻNYCH
Cena promocyjna: 5250 zł
Rozpoczęcie:15.03.2014 GODZINA 9:00, czas trwania 18 miesięcy

SPECJALIZACJA EPIDEMIOLOGICZNA
Cena promocyjna: 5250 zł
Rozpoczęcie:15.03.2014 GODZINA 9:00, czas trwania 18 miesięcy

SPECJALIZACJA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
Cena promocyjna: 5250 zł
Rozpoczęcie:15.03.2014 GODZINA 9:00, czas trwania 18 miesięcy

SPECJALIZACJA GINEKOLOGICZNA DLA POŁOŻNYCH
Cena promocyjna: 5250 zł
Rozpoczęcie:15.03.2014 GODZINA 9:00, czas trwania 18 miesięcy

SPECJALIZACJA RODZINNA DLA PIELĘGNIAREK
Cena promocyjna: 5250 zł
Rozpoczęcie:15.03.2014 GODZINA 9:00, czas trwania 18 miesięcy

SPECJALIZACJA CHIRURGICZNA
Cena promocyjna: 5250 zł
Rozpoczęcie:15.03.2014 GODZINA 9:00, czas trwania 18 miesięcy

 

ZAPRASZAMY!!!


Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13,
50-048 Wrocław

Budynek ASCO Business Center, IV piętro
www.eckp.wroclaw.pl;
tel.stac. 71 797 57 57,tel.kom 783 371 474; fax 71 750 30 67; e-mail:[email protected]

.