System wynagrodzeń pielęgniarek w Anglii.

Polish Nursing and Midwifery Portal

............................................

Portal Pielęgniarek i Położnych rozpoczyna swoją działalność w nowym obszarze dotyczącym pracy polskich pielęgniarek i położnych w Wielkiej Brytanii. Mam nadzieję, że praktyczny aspekt przekazywanych informacji w ramach nursingpoland.pl spotka się z zainteresowaniem polskich pielęgniarek zamierzających podjąć pracę w Anglii oraz tych, które już pracują w Wielkiej Brytanii. Zapraszamy na Facebook - Polish Nursing and Midwifery Portal

Mariusz Mielcarek

.

SYSTEM WYNAGRODZEŃ PIELĘGNIAREK W ANGLII


W zakresie wynagrodzeń w służbie zdrowia w Wielkiej Brytanii dominuje obecnie system AfC (Agenda for Change) wdrażany od 2004 roku i będący wynikiem ustaleń związków zawodowych, pracodawców i rządu.  Określa wysokość rocznej płacy podstawowej, jaką pracodawca musi zapłacić personelowi zatrudnionemu w brytyjskiej Narodowej Służbie Zdrowia (NHS), w tym pielęgniarkom i położnym (nie obejmuje lekarzy, dentystów i części pracowników zarządzania. System jest stosowany w praktyce nie tylko w NHS, lecz również w szeregu organizacji społecznych i częściowo w podmiotach prywatnych zatrudniających np. pielęgniarki. Nowy system zastąpił wcześniejszy system stopni płac pielęgniarek obejmujący stopnie od A do I (gdzie A oznaczał stopień najniższy, a I – najwyższy).

System AfC obejmuje 9 tzw. pasm rocznych wynagrodzeń (bands) opartych na zróżnicowaniu typów pracy i zakresu odpowiedzialności personelu służby zdrowia. W ramach pasm wysokość wynagrodzenia rośnie w założeniu z każdym rokiem wspinając się po stopniach określonych w AfC, aż do osiągnięcia najwyższej kwoty wynagrodzenia w danym paśmie. I tak np. w paśmie pierwszym płaca rośnie od 14.294 do 15.013 funtów, a w paśmie 9 - od 77.850 do 98.453 funtów.

Minimalne wynagrodzenie dla pielęgniarek rejestrowanych wynosi 21.388 funtów. Większość z nich otrzymuje wynagrodzenia w wysokości określonej w paśmie 5, czyli rosnące do kwoty 27.901 funtów na najwyższym, ósmym stopniu tego pasma. Dodatkowo pielęgniarkom zatrudnionym na terenie Londynu przysługują specjalne dodatki. Za pracę w nadgodzinach dodaje się 30% lub 60% (za niedziele i dni wolne od pracy).

Poniżej prezentuję wyciąg z NHS Agenda for Change pay scales – 2013/2014

.

W jaki sposób obliczyć stawkę godzinową z rocznego wynagrodzenia? Według instrukcji zamieszczonej pod powyższą tabelą należy kwotę rocznego wynagrodzenia podzielić przez 52.14, a następnie uzyskaną kwotę pomnożyć przez 37.5.

Zobacz NHS Agenda for Change pay scales – 2013/2014 w pełnym brzmieniu - w formacie pdf.

.

Na podstawie informacji Royal College of Nursing opracował

Michał Lewicki
International Relations Coordinator
Polish Nursing and Midwifery Portal
Email: [email protected]

.

Facebook - Polish Nursing and Midwifery Portal

.

Zobacz więcej informacji w aktualnościach - Polskie pielęgniarki w Anglii

.