Z jakiego kraju rejestruje się najwięcej pielęgniarek w Anglii? Kochani to ..... Indie!

Polish Nursing and Midwifery Portal

.................................................

Portal Pielęgniarek i Położnych rozpoczyna swoją działalność w nowym obszarze dotyczącym pracy polskich pielęgniarek i położnych w Wielkiej Brytanii. Mam nadzieję, że praktyczny aspekt przekazywanych informacji w ramach nursingpoland.pl spotka się z zainteresowaniem polskich pielęgniarek zamierzających podjąć pracę w Anglii oraz tych, które już pracują w Wielkiej Brytanii. Zapraszamy na Facebook - Polish Nursing and Midwifery Portal

Mariusz Mielcarek

.

Z jakiego kraju rejestruje się najwięcej pielęgniarek w Anglii?

Kochani to ..... Indie!

.

Od kwietnia 2005 do marca 2006 zarejestrowano 442 osoby z Polski, co stanowiło zdecydowanie najwyższy wynik spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej – następne w statystyce były pielęgniarki z Czech (65), Węgier (63) i Słowacji (64).

W roku sprawozdawczym 2006-2007 zarejestrowano jeszcze więcej polskich pielęgniarek – aż 578. W tym samym czasie do rejestru wpisano 159 osób z Niemiec, a z kolejnych na liście krajów pochodzenia (Irlandii, Słowacji i Czech) wpisano poniżej 100 osób.

W roku sprawozdawczym 2007-2008 liczba “polskich wpisów” nadal była bardzo wysoka (456). Kolejne miejsca spośród krajów UE zajęły najnowsze państwa członkowskie – Rumunia (382 wpisy) i Bułgaria (168 wpisów).

Poza Unią Europejską jako kraj pochodzenia w omawianych latach zdecydowanie przodowały Indie z liczbą wpisów początkowo powyżej 3000, choć w roku 2007-2008 już “tylko” 1020. Kolejne kraje pochodzenia to Filipiny i Australia, jednak napływ pielęgniarek z tych krajów również zmalał – na początku omawianego okresu były to wartości rzędu odpowiednio 2500 i ok. 1000 wpisów,  do zaledwie po ok. 250  w roku 2007-2008

.

Na podstawie danych publikowanych przez Nursing & Midwifery Council opracował

Michał Lewicki
International Relations Coordinator
Polish Nursing and Midwifery Portal
Email: [email protected]

.

Facebook - Polish Nursing and Midwifery Portal

.

Zobacz więcej informacji w aktualnościach - Polskie pielęgniarki w Anglii

.