Wartość rynku szkoleń pielęgniarek i położnych to ponad 50 MILONÓW złotych rocznie!

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych.

...................................

.

50 000 000 zł

.

W 2012 roku szkolenia ukończyło ponad 50 tysięcy pielęgniarek i położnych.

Szkolenia specjalizacyjne ukończyło około 3 500 osób. Szacunkową odpłatność za to szkolenie przyjęłem na poziomie 4 500 zł, to daje kwotę ponad 15 MILONÓW złotych, choć są szkolenia także w znacznie wyższej cenie np. ponad 5 000 - 5 500 zł.

Kursy kwalifikacyjne ukończyło około 13 500 osób. Szacunkową odpłatność za to szkolenie przyjęłem na poziomie 1 500 zł, to daje kwotę ponad 20 MILONÓW złotych.

Kursy specjalistyczne ukończyło ponad 26 500 osób. Szacunkową odpłatność za to szkolenie przyjęłem na poziomie 500 zł, to daje kwotę ponad 13 MILONÓW złotych.

Kursy dokształcające ukończyło prawie 8 000 osób. Szacunkową odpłatność za to szkolenie przyjęłem na poziomie 300 zł, to daje kwotę ponad 2 MILONY złotych.

Wobec powyższych wyliczeń można założyć, że rynek szkoleń dla pielęgniarek i położnych w skali roku jest warty ponad 50 MILONÓW złotych.

Liczbę osób, które ukończyły poszczególne rodzaje kształcenia podyplomowego podaję za Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Średnie odplatności za poszczególne rodzaje kształcenia przyjęto na podstawie informacji zawartych na stronach internetowych organizatorów szkoleń.

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz komentarze na faceboku