W 2014 roku będzie 1850 miejsc szkoleniowych na dofinansowanych specjalizacjach dla pielęgniarek i położnych. Zobacz jakie specjalizacje powinny zostać dofinansowane w poszczególnych województwach w opinii władz izby pip.

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych 2014.

.....................................................

Zobacz także: Aktualności według działów - nowy wykaz kursów i specjalizacji dla pielęgniarek i położnych. [Ponad 600 KOMENTARZY!]

.

W uchwale władz izby pip z marca br. czytamy:

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w celu przedstawienia Ministrowi Zdrowia określa wykaz priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych ze środków finansowych z budżetu państwa na rok 2014.

Poniżej publikujemy wykaz priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa w podziale na województwa:

.

Dolnośląskie

1. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej, dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo chirurgiczne, dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo ratunkowe, dla pielęgniarek
5. Pielęgniarstwo kardiologiczne, dla pielęgniarek
6. Pielęgniarstwo neonatologiczne, dla pielęgniarek i położnych
Rez. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej, dla pielęgniarek

Kujawsko-pomorskie

1. Pielęgniarstwo neonatologiczne, dla pielęgniarek i położnych
2. Pielęgniarstwo neurologiczne, dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo ginekologiczne, dla położnych
4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo psychiatryczne, dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo geriatryczne, dla pielęgniarek

Lubelskie

1. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek (2 edycje)
2. Pielęgniarstwo onkologiczne, dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo operacyjne,  dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo chirurgiczne, dla pielęgniarek

Lubuskie

1. Pielęgniarstwo geriatryczne, dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo ginekologiczne, dla położnych
Rez. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek

Łódzkie

1. Pielęgniarstwo operacyjne,  dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo epidemiologiczne, dla pielęgniarek i położnych
3. Pielęgniarstwo kardiologiczne,  dla pielęgniarek  
4. Pielęgniarstwo nefrologiczne  dla pielęgniarek
5. Pielęgniarstwo rodzinne, dla pielęgniarek  
Rez. Pielęgniarstwo neonatologiczne, dla pielęgniarek i położnych
Rez. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej, dla pielęgniarek

Małopolskie

1. Pielęgniarstwo chirurgiczne, dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej, dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo geriatryczne, dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo ginekologiczne, dla położnych
5. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek
6. Pielęgniarstwo rodzinne, dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo pediatryczne, dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo operacyjne,  dla  pielęgniarek

Mazowieckie

1. Pielęgniarstwo onkologiczne, dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo pediatryczne, dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo psychiatryczne, dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo operacyjne,  dla pielęgniarek
5. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej, dla pielęgniarek
6. Pielęgniarstwo chirurgiczne,  dla pielęgniarek
7. Pielęgniarstwo geriatryczne, dla pielęgniarek
8. Pielęgniarstwo diabetologiczne, dla pielęgniarek
9. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek
10. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej, dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo położnicze, dla położnych

Opolskie

1. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo rodzinne, dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo onkologiczne, dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo ratunkowe, dla pielęgniarek

Podkarpackie

1. Pielęgniarstwo chirurgiczne,  dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo operacyjne  dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
5. Pielęgniarstwo kardiologiczne, dla pielęgniarek
Rez.  Pielęgniarstwo ginekologiczne dla położnych
Rez.   Pielęgniarstwo neurologiczne, dla pielęgniarek

Podlaskie  

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek
2.   Pielęgniarstwo ginekologiczne, dla położnych
Rez. Pielęgniarstwo chirurgiczne,  dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo neonatologiczne,  dla pielęgniarek i położnych

Pomorskie

1. Pielęgniarstwo pediatryczne  dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo psychiatryczne  dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo chirurgiczne  dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
rez. Pielęgniarstwo operacyjne  dla pielęgniarek
rez. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek   

Śląskie

1.  Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo chirurgiczne, dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo geriatryczne, dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo ginekologiczne, dla położnych
5. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej, dla pielęgniarek
6. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej, dla pielęgniarek
7. Pielęgniarstwo neonatologiczne, dla pielęgniarek i położnych
8. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek
9. Pielęgniarstwo onkologiczne, dla pielęgniarek
10. Pielęgniarstwo psychiatryczne, dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo operacyjne, dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo pediatryczne, dla pielęgniarek

Świętokrzyskie

1. Pielęgniarstwo geriatryczne, dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo neonatologiczne, dla pielęgniarek i położnych
3. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek
Rez.  Pielęgniarstwo operacyjne, dla pielęgniarek
Rez.  Pielęgniarstwo chirurgiczne, dla pielęgniarek

Warmińsko-mazurskie

1. Pielęgniarstwo geriatryczne, dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo neonatologiczne, dla pielęgniarek i położnych
Rez.  Pielęgniarstwo chirurgiczne, dla pielęgniarek

Wielkopolskie

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo chirurgiczne, dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania, dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo operacyjne, dla pielęgniarek
5. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek
6. Pielęgniarstwo neurologiczne, dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo pediatryczne, dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo rodzinne, dla położnych

Zachodniopomorskie

1. Pielęgniarstwo geriatryczne, dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo położnicze, dla położnych
3. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek
Rez.  Pielęgniarstwo opieki długoterminowej,  dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo chirurgiczne, dla pielęgniarek

.