Zobacz komentarze Porozumienia Zielonogórskiego! Minister zdrowia z dniem 15 czerwca wprowadził nowe wzory wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej poz. Teraz będą obowiązywały 3 wzory: osobne dla lekarza, pielęgniarki, położnej.

Pielęgniarka i położna rodzinna.

...................................................

Zobacz nowe wzory deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

.

"W wyniku zgłaszanych wcześniej przez środowisko pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej postulatów przyjęto, iż deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej będą określone na odrębnych drukach, a nie jak dotychczas na jednym druku (arkuszu). Ma to na celu zapewnienie realizacji zasad dokonywania wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, a w szczególności zasady wynikającej z art. 28 ust. 1b ustawy o świadczeniach zgodnie z którym świadczeniobiorca może wybrać lekarza, pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej u tego samego świadczeniodawcy albo u różnych świadczeniodawców albo lekarza, pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej będących świadczeniodawcami."

Powyższy cytat pochodzi z uzasadnienia do projektu przedmiotowego rozporządzenia.

Mariusz Mielcarek

.

Komentarze przedstawicieli Porozumienia Zielonogórskiego na temat zmian deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej w podstawowej opiece zdrowotnej.

Wojciech Perekitko, prezes Lubuskiego Porozumienia Zielonogórskiego

Po prostu wściekłość mnie bierze gdy muszę wprowadzać w życie efekty kolejnego rozporządzenia Ministra Zdrowia. Podobnie było z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich, które zostało wydane w wigilię Wigilii Bożego Narodzenia i zrobiło z lekarzy refundologów oraz urzędników określających procentowo refundację leków. Panie i Panowie z ulicy Miodowej 15 w Warszawie, bardzo Was proszę, miejcie litość nad pacjentami i personelem medycznym. Czy wiecie ile teraz będzie trwało zapisywanie do przychodni jednej rodziny z dziećmi? Wiecie ile to dodatkowo mitręgi biurokratycznej i kradzieży czasu przeznaczonego dla pacjentów? Wiecie ile to objętościowo zajmie nam miejsca w szafach, szafkach i biurkach? Wiecie? Pewnie zza biurka urzędnika nie widać tych tysięcy zwykłych praktyk lekarzy rodzinnych...Poza tym pojawiła się niezgodność nowego wzoru deklaracji z zarządzeniem Prezesa NFZ 6/2012/DSOZ, które wymaga od świadczeniodawców przekazywania w XML-u PESELU opiekuna osoby, która nie ma nadanego takiego numeru dla siebie. Wzór deklaracji zatem ogranicza pacjentom swobodny wybór świadczeniodawcy mającego umowę z NFZ. Według mojej oceny nowe deklaracje posiadają zatem wadę formalną - nie ma na nich miejsca na dane osobowe opiekuna prawnego osób nieletnich i/lub ubezwłasnowolnionych. A takie osoby nie mają zdolności prawnej do składania oświadczenia/deklaracji wyboru lekarza.

Joanna Szeląg z  Porozumienie Zielonogórskie w Białymstoku

Ministerstwo radośnie obwieściło w piątek, że od niedzieli wchodzą w życie nowe druki deklaracji. Widać w tym butę i bezczelność tworzących prawo. Lekarze rodzinni, a więc ci, którzy zbierają deklaracje, są najlepiej zinformatyzowaną grupą w systemie. Pracujemy na określonym oprogramowaniu. A ministerstwo daje 2 (słownie: dwa) dni, i to weekendowe, na dostosowanie i aktualizację oprogramowania. Nie ma żadnych okresów przejściowych, czy miesiąca, na wejście w życie. Nic takiego. W rodzinnych można bić jak w bęben (bo tylko poz ta zmiana dotyczy).

Joanna – Zabielska Cieciuch Porozumienie Zielonogórskie w Białymstoku

Cóż, zawsze jest szansa, że programiści nie zdążą, wielu lekarzy się nie zorientuje na czas, zbiorą, w skali kraju, wiele tysięcy deklaracji, które skrupulatny NFZ będzie mógł za parę lat zakwestionować przy kontrolach i zażądać zawrotu "nienależnie pobranych środków" wraz z odsetkami. Bo skoro druk był nie taki, to znaczy, że pacjent nie był naszym pacjentem a opiekowały się nim pewnie krasnoludki... Takie działania NFZ już przerabialiśmy i znamy konsekwencje "niewłaściwego" druku. Zupełnie bezsensowne założenie, że "dla pacjentki lepiej będzie", jeśli wypełni sześć, a pacjent cztery strony deklaracji zamiast dwóch - bo przecież wszystko (???), co robi Ministerstwo jest dla dobra pacjenta. Ta ekipa generalnie ma unikalny talent do wracania do tych rozwiązań z przeszłości, które się nie sprawdzały i były poprawiane. No, ale pan minister wie lepiej... na każdy temat...”


Powyższe komentarze pochodzą ze strony internetowej Porozumienia Zielonogórskiego

.

Zobacz także:

Aktualności według działów - Zamach na pielęgniarki i położne rodzinne [Ponad 650 KOMENTARZY!!!]

.