Sąd Apelacyjny - godzina opieki w domu chorego (wegetatywnie) przez "fachową" pielęgniarkę wynosi ..... zł?

Pielęgniarstwo 2014.

....................................................

.

Zobacz także: Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki [Prawie 100 KOMENTARZY]

.

.

Z orzeczenia Sądu Apelacyjnego z 2012 roku:

"Powód wymaga nieustannej, całodobowej, profesjonalnej i wszechstronnej opieki, gdyż jest całkowicie niezdolny do samodzielnego życia. Godzina pracy pielęgniarki - osoby odpowiednio wykwalifikowanej przy dziecku znajdującym się w stanie zdrowia analogicznym do stanu zdrowia powoda wynosi minimum 40 - 50 zł."

W uzasadnieniu do wyroku zamieszczono także pogląd, że "w ocenie Sądu Apelacyjnego podawany przez stronę powodową szacunkowy koszt opieki domowej jawi się jako utrzymany w rozsądnych granicach".

Zobacz komentarze na facebooku

Z orzeczenia Sądu Apelacyjnego, rozpatrującego apelację w zakresie między innymi zakwestionowania  wysokości kwoty za opiekę pielęgniarską

wybrał Mariusz Mielcarek

.

.

Zobacz także:

Pielęgniarka pod nieobecność lekarza zdejmuje szwy. Pacjentka domaga się w sądzie 66 tysięcy odszkodowania, 50 tysięcy zadośćuczynienia oraz 5 tysięcy renty miesięcznie.  15 wypowiedzi!

„Bolec-pierdolec”. 12 z 15 pielęgniarek pisze do dyrektora skargę na pielęgniarkę oddziałową. Dyrektor zwalnia oddziałową. Ona idzie do sądu ....   12 wypowiedzi!

Nie do uwierzenia! Udział biorą: pacjentka i jej krew, lekarz, pielęgniarka. Także mąż pacjentki ...  15 wypowiedzi!

Pielęgniarka wlewa wodę do termofora. Konsekwencje straszne! W takich przypadkach trudno przecenić znaczenie procedur, standardów i zdrowego rozsądku.  21 wypowiedzi!

Niezła jazda! Pielęgniarki skarżą do sądu szpital, za to że pielęgniarki na innych oddziałach mają wyższe wynagrodzenie.  26 wypowiedzi!