O godzinie 10 rano potwierdzano w dokumentacji prowadzonej przez pielęgniarki wykonanie zleceń lekarskich na godzinę: 12, 17, 18. Także raporty pielęgniarskie ....

Pielęgniarstwo 2014.

..................................................................

Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, w czerwcu 2014 roku kontrolował jeden z podmiotów leczniczych - szpital. Zespół kontrolny stwierdził w protokole kontroli, cytuję:

W zakresie kontroli "kart zleceń lekarskich" - "w dniu kontroli we wszystkich "kartach zleceń", w oddziale autoryzowane parafkami wpisy świadczące o podaniu leków (również iniekcji dożylnych) na godzinę 12, 17, 18 widniały już o godzinie 10 rano".

Zespół kontrolny stwierdził także, że na danym oddziale "wpisy z dyżuru dziennego (który trwa 12 godzin - "chory nie zgłaszał dolegliwości, zlecenia wykonano") z pełną autoryzacją były już odnotowane o godzinie 10 rano."

Zobacz komentarze na facebooku

Mariusz Mielcarek