Przykład potwierdzający żenujący poziom ustawy o "receptach pielęgniarek".

Rząd dzieli pielęgniarki na lepsze i gorsze!

.....................................................................

Ustawa o "receptach pielęgniarek" wzbudza wiele kontrowersji.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie znajdziesz w dziale:

 

Zapowiedź ministra zdrowia: pielęgniarki wypiszą recepty PRAWIE 900 KOMENTARZY!!!

.

Sejm w dniu 22 lipca 2014 roku uchwalił ustawę o "receptach pielęgniarek".

Poniżej prezentujemy kolejny przykład na żenujący poziom ustawy przeforsowanej przez ministra zdrowia.

Otóż, według uchwalonej ustawy pielęgniarka posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa ma mieć uprawnienia do ordynowania leków i wyrobów medycznych i wystawiać na nie recepty.

Natomiast ustawa nie daje tym specjalistkom uprawnienia, aby w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji wystawiać recepty na leki, niezbędne do kontynuacji leczenia.

Wniosek: pielęgniarka i położna specjalistka będzie mogła samodzielnie ordynować leki, natomiast nie nadano jej uprawnień do wypisywania recept na leki, które zlecenie wystawił uprzednio lekarz.

Żenada .....

Minister zdrowia, sejmowa komisja zdrowia chyba mają niski poziom świadomości w zakresie spraw, nad którymi debatowali w ramach ustawy o "receptach pielęgniarek".

Nie jest to zaskakujący fakt skoro, minister zdrowia myli kurs specjalistyczny ze specjaliazacją pielęgniarek i położnych, a zastępca przewodniczącego sejmowej komisji zdrowia pyta we wrześniu 2013 roku ile mamy Liceów Medycznych i czy jest do nich nabór?

Zobacz komentarze na facebooku

Mariusz Mielcarek

................................