Szpital wypowiedział pielęgniarkom i położnym: dodatek stażowy i funkcyjny, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Pielęgniarki i położne poszły do sądu.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

.....................................................................

Zobacz także: Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki [Ponad 100 KOMENTARZY]

.

.

Z orzeczenia Sądu Rejonowego z 2014 roku:

Szpital powiatowy dokonał wypowiedzeń warunków pracy i płacy pielęgniarkom i położnym, proponując w nowym regulaminie wynagradzania wynagrodzenie bez dotychczasowych dodatkowych składników wynagrodzenia: wypłat nagród jubileuszowych, dodatków stażowych, dodatków funkcyjnych, oraz odpraw emerytalnych.

Jako przyczynę wskazano wprowadzenie jednolitych zasad zatrudnienia dla wszystkich pracowników. Wskazano nadto, że celem wypowiedzenia jest utrzymanie dotychczasowych miesięcznych wynagrodzeń brutto.


I tak wypowiedziano warunki pracy i płacy w zakresie:

 

- stanowiska: specjalistki położnictwa,

- wynagrodzenia: 2.318 zł,

- dodatku stażowego: 20%

Zaproponowano nowe warunki:

- stanowisko: położna specjalistka,

- wynagrodzenie: 2.684 zł,

 

- stanowiska: starsza pielęgniarka,

- wynagrodzenia: 2.175 zł,

- dodatku stażowego: 20%

Zaproponowano nowe warunki:

- stanowisko: pielęgniarka,

- wynagrodzenie: 2.519 zł,

 

- stanowiska: starsza pielęgniarka,

- wynagrodzenia: 2.175 zł,

- dodatku stażowego: 20%

Zaproponowano nowe warunki:

- stanowisko: pielęgniarka,

- wynagrodzenie: 2.519 zł

 

- stanowiska: starsza pielęgniarka,

- wynagrodzenia: 2.175 zł,

- dodatku stażowego: 20%

Zaproponowano nowe warunki:

- stanowisko: pielęgniarka ,

- wynagrodzenie: 2.519 zł,

 

- stanowiska: licencjat pielęgniarstwa zatrudniona na Bloku Operacyjnym na stanowisku pielęgniarki w systemie zmianowym,

- wynagrodzenia: 2.468 zł,

- dodatku stażowego: 20%

Zaproponowano nowe warunki:

- stanowisko: pielęgniarka,

- wynagrodzenie: 2.858 zł,

 

- stanowiska: magister pielęgniarstwa zatrudniona na Bloku Operacyjnym na stanowisku pielęgniarki anestezjologicznej w systemie zmianowym,

- wynagrodzenia: 2.539 zł,

- dodatku stażowego: 20%

Zaproponowano nowe warunki:

- stanowisko: pielęgniarka ,

- wynagrodzenie: 2.940 zł,

 

- stanowiska: starsza pielęgniarka,

- wynagrodzenia: 2.175 zł,

- dodatku stażowego: 20%

Zaproponowano nowe warunki:

- stanowisko: pielęgniarka,

- wynagrodzenie: 2.610 zł,

 

- stanowiska: specjalistki położnictwa,

- wynagrodzenia: 2.318 zł,

- dodatku stażowego: 20%

Zaproponowano nowe warunki:

- stanowisko: położna specjalistka,

- wynagrodzenie: 2.684 zł,

 

- stanowiska: specjalistki położnictwa,

- wynagrodzenia: 2.318 zł,

- dodatku stażowego: 20%

Zaproponowano nowe warunki:

- stanowisko: położna specjalistka,

- wynagrodzenie: 2.684 zł,

 

Pielęgniarki i położne w pozwie sądowym wystąpiły o uznanie wypowiedzenia umownych warunków pracy i płacy za bezskuteczne.

W uzasadnieniu do wyroku czytamy: "Zauważyć również należy, na co uwagę zawraca Sąd Najwyższy, że procedura uchwalania wewnętrznych regulaminów nie należy do procedury wypowiadania umowy o pracę. Należy jedynie badać kwestię czy zaproponowane wynagrodzenie nie miało charakteru dyskryminującego, czy odpowiadało rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom pracownika oraz czy uwzględniało jakość i ilość świadczonej pracy.  Zarzutów w tym zakresie pielęgniarki i położne jednak nie zgłaszały. Słuchany zaś w charakterze strony pozwanej prezes szpitala zeznał, że wynagrodzenia te odpowiadały kwalifikacjom pracowników i nie miały charakteru dyskryminującego. Analiza zaś dokonanych wypowiedzeń wskazuje na to, iż dodatek stażowy i funkcyjny został wliczony do podstawy wynagradzania".

Sąd oddalił pozew pielęgniarek i położnych zasądzając od każdej z pielęgniarek i położnych na rzecz szpitala kwoty po 60,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Zobacz komentarze na facebooku

Z uzasadnienia wyroku wybrał:

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz także:

Sąd Apelacyjny - to nie było "rażące niedbalstwo" pielęgniarek. 13 wypowiedzi!

Pacjent zażądał od szpitala 80 tysięcy złotych zadośćuczynienia za: przymus unieruchomienia przez pielęgniarki, zbyt małą piżamę, brak owoców w diecie.

Pielęgniarka/położna "na kontrakcie" w szpitalu, odcięła nożyczkami fragment paluszka noworodkowi. Od kogo sąd zasądzł zadośćuczynienie? Od szpitala czy od pielęgniarki?  


Sąd Apelacyjny - godzina opieki w domu chorego (wegetatywnie) przez "fachową" pielęgniarkę wynosi ..... zł?  

Pielęgniarka pod nieobecność lekarza zdejmuje szwy. Pacjentka domaga się w sądzie 66 tysięcy odszkodowania, 50 tysięcy zadośćuczynienia oraz 5 tysięcy renty miesięcznie.  15 wypowiedzi!

„Bolec-pierdolec”. 12 z 15 pielęgniarek pisze do dyrektora skargę na pielęgniarkę oddziałową. Dyrektor zwalnia oddziałową. Ona idzie do sądu ....   12 wypowiedzi!

Nie do uwierzenia! Udział biorą: pacjentka i jej krew, lekarz, pielęgniarka. Także mąż pacjentki ...  16 wypowiedzi!

Pielęgniarka wlewa wodę do termofora. Konsekwencje straszne! W takich przypadkach trudno przecenić znaczenie procedur, standardów i zdrowego rozsądku.  21 wypowiedzi!

Niezła jazda! Pielęgniarki skarżą do sądu szpital, za to że pielęgniarki na innych oddziałach mają wyższe wynagrodzenie.  28 wypowiedzi!