Ile polskich pielęgniarek i położnych skorzystało z projektu UE, który dofinansowuje studia pomostowe? Ile osób przerwało studia? Ile osób obecnie jest w trakcie tych studiów. Ilu absolwentów dofinansowanych studiów pomostowych poszło na magisterkę?

Dofinansowane studia pomostowe pielęgniarek i położnych.

.................................................

Według danych ministerstwa zdrowia podawanych w tym roku, z programu dofinansowanych studiów pomostowych skorzystało dotychczas ponad 30 tysięcy osób, w tym ponad 2 600 położnych. Ze studiów, podczas ich trwania zrezygnowało 111 osób. Obecnie przedmiotowe studia odbywa kolejnych 8,5 tysiąca osób. Około 1,5 tysiąca absolwentów dofinansowanych studiów pomostowych zostało studentami studiów magisterskich.

Zobacz komentarze na facebooku

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz także:

Aktualności według działów - dofinansowane studia pomostowe pielęgniarek i położnych