Ile zarabia pielęgniarka? Dane zebrane na podstawie dokumentacji sądowej.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

..............................................................

Przeglądając wyroki sądów i ich uzasadnienie można pozyskać informacje o wysokości wynagrodzeń pielęgniarek. Oczywiście nie można na podstawie tych informacji wyciągać daleko idących wniosków. Jednakże mogą być one pomocne w uzyskaniu informacji w zakresie wynagrodzeń polskich pielęgniarek. Poniżej cytuję za uzasadnieniami wyroków sądowych:

Dane za rok 2011

"będzie wykonywać pracę pielęgniarki z wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie 1.400,00 zł przy uwzględnieniu premii będącej stałym składnikiem wynagrodzenia w wysokości 230,00 zł."

Dane za 2012 rok

"nadal pracuje w tym samym szpitalu z wynagrodzeniem 2 000 zł. netto."

"jest pielęgniarką. Zatrudniona jest na stanowisku starszej pielęgniarki, w pełnym wymiarze czasu pracy, za miesięcznym wynagrodzeniem w kwocie ok. 2216.58 zł netto".

"Powódka wskazała, że zatrudniona jest jako pielęgniarka za miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 1738.57 netto."

"Żona pozwanego jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na stanowisku pielęgniarki, za wynagrodzeniem 2.050 zł brutto miesięcznie, tj. około 1.500 zł netto miesięcznie."

"Oświadczył również, że jego matka pracuje jako pielęgniarka i jej wynagrodzenie wynosi 2.988 zł netto miesięcznie."

"Pracowała jako pielęgniarka z miesięcznym wynagrodzeniem 1.900-2.000 złotych."

"Pozwana nadal pracuje jako pielęgniarka i otrzymuje obecnie wynagrodzenie w wysokości około 3.162 zł netto miesięcznie."

"Na stanowisku pielęgniarki i uzyskała w okresie czerwiec-sierpień 2012 r. średnie wynagrodzenie w wysokości 2132.39 zł netto."

"Na stanowisku pielęgniarka na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i otrzymuje wynagrodzenie miesięczne netto w wysokości 2 500 zł."

Dane z roku 2013

"obecnie pozostaje w zatrudnieniu jako pielęgniarka na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości 2100 zł. netto."

"zatrudniona jest jako pielęgniarka z wynagrodzeniem 2132.39 zł netto miesięcznie".

"zatrudniona jako pielęgniarka w szpitalu, a jej średnie wynagrodzenie wynosi kwotę 2782.73 zł netto".

"zatrudniona jest jako pielęgniarka z wynagrodzeniem 1.800 zł miesięcznie."

"starsza pielęgniarka, wynagrodzenia: 1822.01 zł netto."

W jednym ze szpitali ustalono w regulaminie wynagradzania - "wynagrodzenie w wysokości 2.300 złotych, dodatek za tytuł magistra pielęgniarstwa 200 złotych wliczany do wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatek za ukończenie kursu kwalifikacyjnego w wysokości 50 złotych), kategorię XIV zaszeregowania dla pielęgniarek posiadających staż pracy od 10 do 19 lat (próg wynagrodzenia w wysokości 2.500 złotych, dodatek za tytuł magistra pielęgniarstwa 200 złotych wliczany do wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatek za ukończenie kursu kwalifikacyjnego w wysokości 50 złotych)."

"starszej pielęgniarki. W okresie od 1 czerwca 2013r. do 31 sierpnia 2013r. osiągnęła wynagrodzenie odpowiednio w wysokości: 2618 zł, 2789 zł, 6035 zł netto, co daje średni miesięczny dochód netto w wysokości 3 814,49 zł."

"Pielęgniarka specjalista - 2562 netto."

"Starsza pielęgniarka - 1983.98 zł netto."

Dane z 2014 roku

"pielęgniarką, pobiera wynagrodzenia w wysokości 1890 złotych".

Zobacz komentarze na facebooku

wybrał:

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz także:

Szpital wypowiedział pielęgniarkom i położnym: dodatek stażowy i funkcyjny, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Pielęgniarki i położne poszły do sądu. [Czytano prawie 3 000 razy, 8 komentarzy]

.
 

 

 

Uwaga!!! KONKURS. Zobacz szczegóły ...

 

 

.

.