Ile zarabia pielęgniarka w Irlandii?

Praca dla pielęgniarek za granicą.

 

Jak donosi irlandzki dziennik Irish Examiner, w roku 2012 spośród wszystkich pielęgniarek pracujących w Irlandii utworzono ranking 25 najlepiej zarabiających. Najwyższe pensje w tej grupie wyniosły ponad 144 000 euro rocznie, a jedna czwarta pielęgniarek z rankingu zarabiała ponad 140 000 euro rocznie. 19 pielęgniarek z najlepiej zarabiającej dwudziestkipiątki pracowało w obszarze zdrowia psychicznego. Ponadto z raportu HSE wynika, że wśród wszystkich irlandzkich pielęgniarek ponad 70 zarobiło w ciągu roku więcej niż 100 000 euro.

 

Sytuacja taka miała miejsce, pomimo że średnia pensja pielęgniarek w Irlandii równa jest około 32 436 euro rocznie, co odpowiada około 135 000 zł. Znacznie wyższe zarobki osiągają jednak te pielęgniarki, które korzystają z możliwości wypracowywania nadgodzin. Zapłata za dodatkowe godziny pracy dochodziła momentami nawet do 80 000 euro rocznie, co oznacza, że domowy budżet mógł zostać zwiększony o kwotę ponad 300 000 zł!

Kolejnym źródłem informacji jest portal PayScale, który zgromadził dane od swoich respondentów w liczbie 22 000 pielęgniarek i pielęgniarzy. Z tych danych wynika, że najniższa deklarowana pensja respondentów wynosiła ponad 24 000 euro (około 99 000 zł), a najwyższa - prawie 45 000 euro (ponad 186 000 zł). Na podstawie odbytych rozmów można także  stwierdzić, iż wraz ze zdobywaniem doświadczenia i wydłużaniem stażu pracy pensja pielęgniarki stopniowo wzrasta i już po niewielu latach jest wyższa o ok. 10 000 euro w skali roku w stosunku do pensji wyjściowej - z tym, że pierwsze 4000 euro podwyżki są już po pierwszych 5 latach przepracowanych w zawodzie.

Z kolei pielęgniarki oddziałowe pełniące obowiązki menedżerów zarabiają średnio ponad 45 000 euro (ok. 187 000 zł), a ich najwyższa deklarowana pensja wynosiła ponad 61 000 euro (ok. 253 000 zł).

W roku 2012 prawie 7500 osób (czyli aż 33% biorących udział w tworzeniu rankingu) zarobiło 50 000 – 60 000 euro w skali roku, niemal 3500 respondentów otrzymało roczną pensję w wysokości 60 000 – 70 000 euro. Z informacji uzyskanych od pielęgniarek na portalu można też obliczyć, że zarobki wyższe niż 60 000 euro osią- gnęło aż 21% spośród nich. Powyższe zarobki zawierają w sobie otrzymaną zapłatę za nadgodziny. Aż czterech na pięciu respondentów portalu PayScale wyraziło wysoką satysfakcję ze swoich zarobków, przy czym większość zadowolonych to kobiety pracujące w zawodzie ponad 20 lat. (kG)